Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Granty Narodowego Centrum Nauki

Alexander Gerard (1728-1795) – filozof szkockiego Oświeceni

Filozofia Johanna Heinricha Abichta oraz jego działalność naukowa i dydaktyczna w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1804-1816)

Koniec partycypacji, koniec deliberacji? Krytyka i obrona demokracji przedstawicielskiej

Retoryka Środowiskowa i marazm antropocenu. Filozoficzna analiza dyskursów

Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego

Teorie Adama Smitha i Sophie de Grouchy: filozofia moralna a zmiana społeczna

 

Projekty badawcze zrealizowane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki:

Arnold Gehlen – klasyk antropologii filozoficznej XX wieku

Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku

Myśl moralna oświecenia brytyjskiego w filozofii George’a Berkeleya (1685-1753)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku – opracowanie materiałów źródłowych (część pierwsza projektu)

„Kantiana Wileńskie” (część druga projektu: recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku)

Badania nad „Zarysami Pyrrońskimi” Sekstusa Empiryka

Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jeana-Paula Sartre’a

Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku