Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Dokumenty i akty prawne

Statut Uniwersytetu

  1. Statut UMK

Dla pracowników

  1. Zarządzenie Rektora nr 110 w sprawie opisu przedmiotu w uniwersyteckim katalogu przedmiotów zamieszczonym w systemie USOS
  2. Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu
  3. Zarządzenie Nr 145 Rektora UMK z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

Dla studentów

  1. Regulamin studiów
  2. Regulamin praktyk zawodowych objętych programem kształcenia
  3. Zarządzenie Rektora nr 45: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego

Dla doktorantów

  1. Uchwała nr 124 Senatu UMK
  2. Regulamin studiów doktoranckich