Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Dyrekcja


Dyrektor Instytutu Filozofii

Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
e-mail: zibbi@umk.pl

pok. 313, tel. 611 36 65

Dyżury:

– wtorki, godz. 10.00-11.00 /Tuesdays, 10.00-11.00

– czwartki, godz. 11.30-12.30 /Thursdays, 11.30-12.30


Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. studenckich i organizacji kształcenia

Prof. dr hab. Tomasz Kupś
e-mail: kups@umk.pl

Dyżury:

– piątek, godz. 10.00-11.30. Konsultacje odbywają się stacjonarnie, w sali 315 (Collegium Minus, ul. Fosa Staromiejska 1a) lub w formie telekonferencji za pośrednictwem Ms Teams (kups@o365.umk.pl).


Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. nauki i promocji

Dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK
e-mail: mnasien@umk.pl

Dyżury:

– środa: 9:15-10:45 – zdalnie: z pośrednictwem Microsoft Teams (mnasien@o365.umk.pl); Skype: live:mnasien1