Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Praktyki studenckie

Cel praktyk:

Praktyki studenckie są obowiązkowym elementem programu studiów licencjackich. Prawidłowe zrealizowane praktyk pod nadzorem opiekuna praktyk prowadzi do uzyskania ważnych umiejętności i kompetencji społecznych:

 

Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

 

Opiekun praktyk:

 

Regulamin praktyk:

 

Do pobrania: