Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Alexander Gerard (1728-1795) – filozof szkockiego Oświecenia | Grant NCN Miniatura

W ramach projektu przeprowadzona będzie kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Aberdeen, która ma na celu opracowanie niebadanych dotychczas aspektów filozofii Alexandra Gerarda, takich jak znaczenie ówczesnego paradygmatu naukowego dla kształtowania się jego stanowisko filozoficznego czy wpływ jego nowatorskich rozwiązań na ówczesnych filozofów, takich jak choćby pozostali członkowie Towarzystwa Filozoficznego w Aberdeen (m. in. Th. Reid, J. Beattie, czy G. Campbell), inni wykładowcy, czy szerzej, na życie umysłowe „doskonalącego się” wówczas społeczeństwa szkockiego. Projekt obejmie też badania nad bezpośrednim oddziaływaniem jego myśli na instytucjonalną przemianę Uniwersytetu w Aberdeen i szkolnictwo wyższe w ogóle, a także wpływ jego reformatorskiego programu na przedstawioną przezeń koncepcję estetyczną.

Wykonawca grantu: dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK