Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Filozofia Johanna Heinricha Abichta oraz jego działalność naukowa i dydaktyczna w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1804–1816)

Celem projektu jest pierwsze w świecie monograficzne opracowanie filozofii Johanna Heinricha Abichta (1762–1816) z uwzględnieniem jego dwunastoletniej działalności naukowej w Wilnie. Abicht, profesor z Erlangen i znany kantysta, w roku 1804 został zatrudniony w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, gdzie przez dwanaście lat pełnił obowiązki wykładowcy logiki i metafizyki. Jego stanowisko filozoficzne było do tej pory znane niemal wyłącznie z publikacji wydanych przed jego przyjazdem do Wilna. Ten niezwykle płodny uczony, skłonny do formułowania znanych idei w sposób oryginalny, w Wilnie nieomal zamilkł (pod koniec życia opublikował niewielką łacińską rozprawę). W ramach niniejszego opracowania po raz pierwszy filozofia Abichta zostanie opracowana całościowo, z uwzględnieniem całkowicie nieznanego badaczom okresu wileńskiego.