Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Seminaria i zajęcia fakultatywne

Seminaria i zajęcia fakultatywne (w roku akad. 2023/2024)

STUDIA LICENCJACKIE

Konwersatoria specjalistyczne:

STUDIA MAGISTERSKIE

Język obcy dla filozofów:   

Analiza tekstów w języku obcym:

Translatorium specjalistyczne z języka obcego:

Projekt badawczy (student realizuje min. jedno na każdym roku studiów):

Seminarium przedmiotowe (student realizuje min. 4 na pierwszym roku studiów):

Lektury filozoficzne (student realizuje min. 6 w czasie studiów; tylko w semestrze letnim):