Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Seminaria i zajęcia fakultatywne

Zajęcia fakultatywne, zajęcia do wyboru i seminaria. Lista dotyczy semestru zimowego i uaktualniana jest co semestr. Poniższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Aktualne dane dostępne są w systemie USOS.

Wykłady fakultatywne – semestr letni

 

Zajęcia specjalizacyjne (dla 2 i 3 roku studiów licencjackich)

 

Translatorium z języka obcego (studia licencjackie)

Translatorium specjalistyczne z języka obcego (studia magisterskie)

 

Język obcy dla filozofów (studia magisterskie)

 

Analiza tekstów języku obcym (studia magisterskie)

 

Projekt badawczy

Seminarium przedmiotowe (studia magisterskie)

 

Seminarium dyplomowe (studia licencjackie)

 

Seminarium dyplomowe (studia magisterskie)

 

Wykłady ogólnouniwersyteckie