Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

Dziekanat: +48 56 611 36 12   Sekretariat: +48 56 611 36 66
e-mail: mishus@umk.pl


O Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych

 

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne stanowią formę studiów szczególnie atrakcyjną dla kandydatów z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.
Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych..


Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu studia MISH-S oferują oferują zindywidualizowane kształcenie na studiach pierwszego stopnia. Pod okiem wybranego opiekuna można je realizować na wielu kierunkach prowadzonych na pięciu wydziałach: Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych, Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Historycznych, Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Wydziale Sztuk Pięknych.