Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział Toruński

PTF

Oddział Toruński PTF jest częścią ogólnopolskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z siedzibą w Warszawie (http://www.ptfilozofia.pl/)

Celem działalności Towarzystwa jest integrowanie środowiska filozofów polskich, prezentowanie wyników badań oraz propagowanie wiedzy filozoficznej.

PTF ma długą i bogatą tradycję, sięgającą końca XIX wieku. Pierwsze, jeszcze nieformalne spotkanie w Krakowie miało miejsce w 1898 roku.

Od wielu lat Toruński Oddział PTF współpracuje z Instytutem Filozofii UMK, z którego gościny korzysta. Organem PTF jest wydawany w Toruniu kwartalnik „Ruch Filozoficzny” – jedno z najstarszych polskich czasopism filozoficznych, ukazujący się od roku 1911.

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest organizowanie publicznych wystąpień poświęconych zagadnieniom filozoficznym.

Władze Oddziału

Dr hab. Ryszard Wiśniewski, em. prof. UMK, Przewodniczący Oddziału
Dr hab. Krzysztof Wawrzonkowski, prof. UMK, Skarbnik Oddziału
Dr hab. Piotr Domeracki, Sekretarz Oddziału

Kontakt

PTF O/Toruń
Dr hab. Piotr Domeracki (Sekretarz Oddziału)
Instytut Filozofii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń
email: domp@umk.pl


Aktualności


Profile OT PTF oraz ZG PTF na Facebooku

Na Facebooku jest już dostępny profil naszego oddziału Towarzystwa: https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Filozoficzne-OToru%C5%84-100631198581805/?ref=page_internal

Będziemy na nim informować o życiu toruńskiego środowiska filozoficznego: wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich, a także o ukazaniu się najnowszysch numerów kwartalnika “Ruch Filozoficzny”, periodyku wydawanego przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Aktywnie działa również profil Zarządu Głównego PTF: https://www.facebook.com/ptfilozoficzne . Zapraszamy do odwiedzenia obu profili, polubienia ich, a nade wszystko – śledzenia nadchodzących wydarzeń i do udziału w nich.

 


Podsumowanie działalności Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w roku 2020

1.Redagowanie i wydawanie Kwartalnika Ruch Filozoficzny przy współudziale Instytutu Filozofii UMK oraz Wydawnictwa Naukowego UMK. Cztery zeszyty kompletnego tomu rocznika 2020 zostały wykonane w terminie, podtrzymywana jest tradycja publikowania dwóch numerów rocznie w j. angielskim.

2. Współpraca w organizacji wykładów publicznych: Czwartki z Filozofią (organizacja Instytut Filozofii, Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki UMK, Dwór Artusa w Toruniu, TO PTF, patronat „Filozofuj !”):

3. Odczyty OT PTF z cyklu: Filozofowie w Książnicy w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną:

4. Współpraca z Okręgowym Komitetem Olimpiady Filozoficznej. Dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do zawodów odbyły się wykłady
połączone z dyskusją:

Jak co roku, członkowie Oddziału Toruńskiego PTF zorganizowali zawody OF w Toruniu (przy współpracy z IF UMK, IF UKW oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy — Delegatura w Toruniu).

5. Patronat honorowy: XXIV Konferencja Naukowa: „Filozofia zrównoważonego rozwoju”, Warszawa, UKSW, 19-20 listopada 2020 r.

 


515. posiedzenie OT PTF i odczyt prof. Radosława Kuliniaka

 

Podczas 515. posiedzenia Toruńskiego Oddziału PTF (czwartek, 17 grudnia 2020, MS Teams) prof. Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski) wygłosi odczyt Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae149a63b36c64b0a8beda44a7bb8dbfc%40thread.tacv2/1607444770536?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%227393baa4-e2d9-4035-a5e6-d068a4153022%22%7d

Szczegóły znajdują się tutaj. Zapraszamy!


Podsumowanie działalności Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w roku 2019

1. Redagowanie i wydawanie kwartalnika „Ruch Filozoficzny” przy współudziale Instytutu Filozofii UMK oraz Wydawnictwa Naukowego UMK.

2. Współpraca z Instytutem Filozofii UMK w zakresie organizacji konferencji:

3. Współpraca przy organizacji wykładów publicznych: Czwartki z Filozofią(organizacja IF UMK, Dwór Artusa w Toruniu, TO PTF, patronat „Filozofuj!”):

4. Odczyty OT PTF z cyklu Filozofowie w Książnicy:

5. Cykl wykładów dla szkół:

6. Patronat honorowy: