Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki:

Alexander Gerard (1728-1795) – filozof szkockiego Oświeceni

Filozofia Johanna Heinricha Abichta oraz jego działalność naukowa i dydaktyczna w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim (1804-1816)

Koniec partycypacji, koniec deliberacji? Krytyka i obrona demokracji przedstawicielskiej

Retoryka Środowiskowa i marazm antropocenu. Filozoficzna analiza dyskursów

Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego

Teorie Adama Smitha i Sophie de Grouchy: filozofia moralna a zmiana społeczna

Projekty badawcze realizowane w ramach grantów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

Korespondencja oraz spuścizna rękopiśmienna Immanuela Kanta („Dzieła zebrane” Immanuela Kanta – ostatni etap realizacji projektu)

Filozofia Karla Jaspersa – przekład i opracowanie klasycznych dzieł współczesnej myśli egzystencjalnej

Filozofia brytyjska XVII i XVIII wieku

Projekty realizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza:

„Logika i filozofia nauki”, wyłaniające się pole badawcze w ramach Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UMK;. obejmuje następujące obszary: logikę oraz historię i filozofię nauki Kierownikiem jest dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK,

“Philosophical Analysys of Contemporary Social theories Research team” wyróżniony zespół badawczy w konkursie na priorytetowe zespoły badawcze, kierownicy : dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK, dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK,

Finaliści konkursów w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza:

„Pracownia badań nad obcością i wykluczeniem”, Dr Marta Agata Chojnacka – grant w ramach programu Inter disciplinas excellentia.

Projekty badawcze zrealizowane w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki:

Arnold Gehlen – klasyk antropologii filozoficznej XX wieku

Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku

Myśl moralna oświecenia brytyjskiego w filozofii George’a Berkeleya (1685-1753)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku – opracowanie materiałów źródłowych (część pierwsza projektu)

„Kantiana Wileńskie” (część druga projektu: recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku)

Badania nad „Zarysami Pyrrońskimi” Sekstusa Empiryka

Zagadnienie wyobrażenia we wczesnych pismach filozoficznych Jeana-Paula Sartre’a

Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku