Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Granty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Korespondencja oraz spuścizna rękopiśmienna Immanuela Kanta („Dzieła zebrane” Immanuela Kanta – ostatni etap realizacji projektu)

Filozofia Karla Jaspersa – przekład i opracowanie klasycznych dzieł współczesnej myśli egzystencjalnej

Filozofia brytyjska XVII i XVIII wieku