Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Korespondencja oraz spuścizna rękopiśmienna Immanuela Kanta („Dzieła zebrane” Immanuela Kanta – ostatni etap realizacji projektu)

Celem projektu było krytyczne opracowanie, przekład, naukowa redakcja i wydanie dwóch tomów pism Immanuela Kanta, najwybitniejszego niemieckiego filozofa, które do tej pory nie były publikowane w języku polskim: (1) “Korespondencji” oraz (2) “Opus postumum”. Projekt był kontynuacją oraz uzupełnieniem pierwszego polskiego wydania „Dzieł zebranych” Immanuela Kanta (Toruń 2010 i nast.), którego sześć tomów ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK, dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pierwszy z planowanych tomów zawiera antologię filozoficznej korespondencji Kanta z czołowymi postaciami europejskiej filozofii i kultury wieku XVIII. Z obszernego wielotomowego zbioru znanych powszechnie listów proponowane przez nas wydanie zawierałoby przekład i obszerne opracowanie tylko tych listów, które mają największą wartość merytoryczną i stanowią cenne źródło wiedzy dla współczesnych interpretatorów filozofii Kanta. Drugi tom zaplanowanego opracowania poświęcony został tzw. Opus postumum, nieukończonej rozprawie Kanta, będącej zwieńczeniem Kantowskiej filozofii przyrody. Rozprawa Kanta, której pierwotny tytuł miał brzmieć “Przejście od metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa do fizyki”, jest obecnie jednym z najważniejszych tematów podejmowanych przez kantystów. Udostępnienie polskiemu czytelnikowi najbardziej wartościowej spuścizny królewieckiego filozofa w aktualnym opracowaniu (wzorowanym na najlepszych wydaniach niemieckich, angielskich, włoskich, francuskich i rosyjskich) uważamy za niezbędny etap w polskich badaniach nad filozofią Kanta i podstawę do ich dalszego rozwoju.

W ramach projektu opublikowano:

Immanuel Kant, Korespondencja, przeł. Mirosław Żelazny i in., Toruń 2018.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4749/korespondencja

Immanuel Kant, Opus postumum, przeł. Tomasz Kupś i Mirosław Żelazny, Toruń 2019.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5125/opus-postumum-wybor