Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Kwartalnik "Logic and Logical Philosophy" w bazach Scopus i Scimago

Kwartalnik "Logic and Logical Philosophy" w bazach Scopus i Scimago
 
Redagowany przez trzech profesorów z Katedry Logiki kwartalnik "Logic and Logical Philosophy" od 2011 roku  jest indeksowany w bazie Scopus.

więcej informacji

Najnowsze odcinki "Pogawędnika filozoficznego": o zwyciężaniu (w Olimpiadzie Filozoficznej), o wartościach (w Sokołowsku), a także o kamieniu (filozoficznym!!!).

Zapraszamy do wysłuchania najnowszych części podkastu Katedry Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki:

 

  • pogawędki z laureatami Olimpiady Filozoficznej (Jakub Kloza, Mateusz Mularczyk),
  • rozmowy o wartościach w Sokołowsku (Marcin Stabrowski),
  • opowieści o kamieniu filozoficznym, alchemii i Michale Sędziwoju  (Radosław Kazibut),

 

Można nas posłuchać tutaj: https://pogawednik_filozoficzny.buzzsprout.com oraz na Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Overcast, Google Podcasts i innych serwisach podkastowych.

więcej informacji

Filozofia na UMK w rankingu Perspektyw

W rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce w Polsce!

więcej informacji

Nowy tom w serii "Klasyka Filozofii"

W Wydawnictwie Naukowym UMK ukazał się kolejny przekład dzieła amerykańskiego filozofa George'a Santayany (1863-1952), Rozum w zdrowym rozsądku

Przygotowane w Instytucie Filozofii tłumaczenie udostępnia polskiemu czytelnikowi kolejną pracę klasyka współczesnej filozofii amerykańskiej. Rozum w religii stanowi trzecią część cyklu The Life of Reason (1905–1906), jednego z dwóch, obok późniejszych Realms of Being (1927–1940), monumentalnych dzieł myśliciela. W kolejnych tomach składających się na Życie Rozumu Santayana śledzi stopniowe wyłanianie się refleksyjności, a przez to wzrastanie rozumności i obiektywizację przedmiotów ludzkich dążeń – ideałów w ustanawianiu świata codziennego doświadczenia, w racjonalnie funkcjonującej i opartej na zasadach prawa społeczności, w sztuce w symboliczny sposób ukazującej istotne kwestie ludzkiego życia, w religii, a wreszcie w postępie nauk.

więcej informacji

Zapraszamy na filozofię!

Studia filozoficzne oferują studentom unikalną możliwość poznania źródeł naszej kultury i otaczającego nas świata, wzbogacenia własnej perspektywy i światopoglądu przez konfrontację z wielką tradycją filozoficzną. Filozofia dostarcza unikatowych narzędzi do samodzielnego myślenia dzięki nauce logiki, retoryki, translatoryki czy teorii interpretacji.

 

Więcej informacji: https://www.wfins.umk.pl/kandydat/kierunki-studiow/

Studiuj na MISH-S!

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych.

 

Więcej informacji: https://www.wfins.umk.pl/kandydat/kierunki-studiow/

Archiwum