Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Studiuj z nami w Europie

W pracy ze studentami w Instytucie Filozofii UMK szczególnie dbamy o to, aby wyuczyli się co najmniej dwóch języków obcych w zakresie wykraczającym poza klasyczne wymagania certyfikatów. Lektoraty i translatoria dla studentów prowadzą doświadczeni pracownicy Instytutu, w tym także profesorowie o uznanej na świecie renomie w dziedzinie badań kultury angielskiej i niemieckiej. Uczestnicy lektoratów, którzy zdobędą podstawową znajomość wybranego języka, uczą się następnie sztuki przekładu, umiejętności odmiennej od zwykłych kompetencji językowych i bardzo przydatnej w przyszłej pracy zawodowej. Nazwiska wielu z nich widnieją teraz na tytułowych stronach przekładów dzieł klasyków filozofii: Kanta, Jamesa, Kierkegaarda, Jaspersa czy Berkeleya.

Zadbaliśmy również o to, aby nasi studenci korzystali z możliwości wyjazdów stypendialnych do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Korzystając z programów MOST ERASMUS można pogłębiać wiedzę i kompetencje językowe studiując na wybranym uniwersytecie pod kierunkiem znakomitych profesorów, którzy często są  wieloletnimi przyjaciółmi pracowników naukowych Instytutu Filozofii UMK. Takie pobyty stypendialne umożliwiają zdobycie różnorodnych doświadczeń i  nawiązanie kontaktów międzynarodowych, bardzo przydatnych przy poszukiwaniu pracy, tak w kraju jak i zagranicą.

Zapraszamy także na stronę programu ERASMUS+www.erasmus.org.pl

Bliższych informacji udziela:
Wydziałowy koordynator programu Erasmus +  dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK
pok. 101, Collegium Minus
(email: zibbi@umk.pl).