Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Dlaczego warto studiować filozofię?

Czas studiów to wspaniały okres życia, „kiedy jeszcze wiele wypada i już wszystko wolno”. Ta „złota zasada” nabiera szczególnego znaczenia podczas studiowania filozofii. Stosujemy ją w dyskusjach podczas zajęć, podejmując różne, także pozornie błahe i trudne tematy, a poziom i otwartość takich filozoficznych sporów sprawia, że klasyczne zajęcia uniwersyteckie stają się pretekstem do poznawania własnego człowieczeństwa, jego głębi i ograniczeń, nawiązywania przyjaźni, zdobywania umiejętności argumentowania i przekonywania oraz pewności, że niekiedy brak zdecydowanej odpowiedzi jest najbardziej „ludzką” postawą wobec niektórych problemów.

W anonimowych ankietach, w których nasi studenci oceniają zakończone zajęcia, powtarza się miła dla nas opinia, że pracownicy Instytutu Filozofii są kompetentni i przyjaźni, a także, że na naszą pomoc można liczyć nie tylko w sprawach naukowych. Taka ocena stanowi dla nas olbrzymi impuls do pogłębionej pracy nad sobą i dowodzi, że osoby, wraz z którymi badaliśmy i rozwiązywaliśmy „najbardziej ludzkie problemy”, rozumieją i cenią znaczenie „miękkich” kompetencji i w kontaktach międzyludzkich nie zadowoli ich już sama tylko sucha ekspercka wiedza. Potwierdzają w ten sposób, że osiągnęły jeden z najważniejszych celów studiów, które Instytut Filozofii prowadzi na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK, wyróżnionym w roku 2013 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za poziom badań naukowych prestiżową kategorią A.

Toruń ze swą unikalną starówką znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, uchodzi za jedno z najpiękniejszych polskich miast. Ze względu na nasz Uniwersytet można je uznać za miasto młodzieży, a Wydział Filozofii i Nauki Społecznych– siedziba Instytutu Filozofii – usytuowany jest przy ulicy Fosa Staromiejska 1a – w samym sercu Starego Miasta, gdzie czas wolny od nauki można spędzić w licznych klubach, pubach, kawiarenkach. Osoby o aspiracjach artystycznych mogą rozwijać swoje pasje w studenckich teatrach i kabaretach czy w profesjonalnie prowadzonym chórze akademickim, gdzie realizację zainteresowań muzycznych znakomicie można połączyć z pasją zwiedzania świata podczas zagranicznych konkursów, koncertów i festiwali.

Co roku we wrześniu organizujemy dla studentów „semestru zerowego” bezpłatny wyjazd integracyjny do pięknie położonego ośrodka wypoczynkowego UMK nad jeziorem Bachotek na Pojezierzu Brodnickim. W trakcie studiów będą Państwo mogli uczestniczyć w pracy kół naukowych, w konferencjach studenckich oraz licznych wydarzeniach, podczas których pracy naukowej towarzyszy sympatyczna i przyjacielska atmosfera.


Program studiów w Instytucie Filozofii UMK układaliśmy wychodząc z założenia, że podczas wykładów i pozostałych zajęć powinniśmy pomagać naszym studentom znajdować odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wspólnie z nimi wypracowywać kompetencje, zawsze poszukiwane i cenione przez pracodawców – otwartość, umiejętność trafnego formułowania problemów, znajdowania niestereotypowych rozwiązań, wielostronnego analizowania złożonych zagadnień, przedstawiania własnych opinii. Doświadczenia zdobyte podczas pracy z kilkoma pokoleniami studentów potwierdzają, że wiedza i umiejętności z zakresu filozofii i proponowanych specjalności procentują w ich dalszej karierze zawodowej i pomagają w dokonywaniu trafnych wyborów osobistych.

W pracy ze studentami dbamy o to, aby wyuczyli się co najmniej dwóch języków obcych w zakresie wykraczającym poza klasyczne wymagania certyfikatów. Lektoraty i translatoria dla studentów prowadzą doświadczeni pracownicy Instytutu, w tym także profesorowie o uznanej na świecie renomie w dziedzinie badań kultury angielskiej i niemieckiej. Uczestnicy lektoratów, którzy zdobędą podstawową znajomość wybranego języka, uczą się następnie sztuki przekładu, umiejętności odmiennej od zwykłych kompetencji językowych i bardzo przydatnej w przyszłej pracy zawodowej. Nazwiska wielu z nich widnieją teraz na tytułowych stronach przekładów dzieł klasyków filozofii: Kanta, Jamesa, Kierkegaarda, Jaspersa czy Berkeleya oraz prac wybitnych myślicieli współczesnych, jak Richard Rorty, Stanley Fish, Bruno Latour czy Rosi Braidotti.

Zadbaliśmy również o to, aby nasi studenci korzystali z możliwości wyjazdów stypendialnych do renomowanych uczelni zagranicznych. Korzystając z programu Erasmus można pogłębiać wiedzę i kompetencje językowe studiując na wybranym uniwersytecie pod kierunkiem znakomitych profesorów, którzy często są  wieloletnimi przyjaciółmi pracowników naukowych Instytutu Filozofii UMK. Takie pobyty stypendialne umożliwiają zdobycie różnorodnych doświadczeń i  nawiązanie kontaktów międzynarodowych, bardzo przydatnych przy poszukiwaniu pracy, tak w kraju jak i zagranicą.

Rozwijając naszą ofertę i wychodząc z założenia, że filozofia może być wypróbowanym sprzymierzeńcem pokrewnych dyscyplin aktywnie włączyliśmy się w organizację innych kierunków studiów: kognitywistyki i medioznawstwa oraz aktywnie wspieramy inicjatywę Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Absolwentów Instytutu Filozofii gorąco zachęcamy do kontynuowania studiów w szkole doktorskiej, której słuchacze przygotowują dysertację doktorską, a jednoczenie zdobywają kompetencje w pracy naukowej. Własne badania naukowe podczas studiów doktoranckich pozwalają wypracować wiele nowych i pogłębić już zdobyte umiejętności. Doktoranci otrzymują stypendium. Mogą się ubiegać o dotacje na swoje badania z wielu źródeł (uczelniany, ministerialny i unijny system grantów) a także uczestniczyć w wymianie międzynarodowej w ramach renomowanych stypendiów.