Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Co po studiach filozoficznych?

Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie kandydaci na studia brzmi dziś: co ja będę z tego miał? Często wiąże się z pewnym nieporozumieniem, kiedy sprowadza się to pytanie do problemu: kim będę „z zawodu”, kiedy ukończę studia na danym kierunku?

Kandydatom na studia nie udzielimy tu jednoznacznej odpowiedzi. Wolimy raczej sformułować kilka pytań, które stanowią zachętę do własnych krytycznych przemyśleń:

Czy pytanie o zawód po studiach jest dobrze postawione?
Czy studia wyższe rzeczywiście są szkołą zawodową?
Czy obecnie najbardziej oblegane kierunki, takie jak kryminalistyka czy kosmetologia, rzeczywiście otwierają szerokie możliwości zatrudnienia?
Czy w ogóle można przewidzieć trendy rynku pracy w perspektywie 3-5 lat?
Czemu właściwie służą studia wyższe – zdobyciu konkretnego „fachu” czy raczej wykształceniu, rozumianemu jako zespół wiedzy i umiejętności, pozwalających myśleć samodzielnie i podejmować właściwe decyzje oraz budować kompetencje służące dalszemu ciągłemu rozwojowi?
A może właśnie filozofia, jako szkoła dobrego myślenia, dyscypliny intelektualnej, wyobraźni i kreatywności stanowi najlepsze możliwe przygotowanie do wyjścia naprzeciw dynamicznie rozwijającego się świata?

Zastanówmy się wspólnie nad tymi zagadnieniami.
Być może dobrym początkiem przemyśleń będą poniższe głosy:

1. Artykuł o sukcesach filozofów na rynku pracy, „Wirtualna polska” 26 IV 2013: Agnieszka Czapla, Anna Kiedrzynek, „Rozepchany umysł”

2. Artykuły o raporcie dla Kongresu USA Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk o przecenianiu wagi wykształcenia na kierunkach ścisłych:
„Gazeta wyborcza” 1 VIII 2013: Krzysztof Lepczyński, „Ameryka tęskni za humanistami”?
„Rzeczpospolita” 1 VIII 2013: Jarosław Giziński, Czas na humanistów.

3. Rozmowa Aleksandry Pezdy z prof. Mirosławą Nowak-Dziemianowicz, „Gazeta wyborcza” 13 VIII 2013: Stawiamy na inżynierów i będziemy żałować. Kształcimy wykonawców poleceń.

4. Rozmowa Katarzyny Dominiewskiej  z  Prof. dr hab. Ewą Trzebińską, psychologiem (SWPS), www.edulandia.pl, 11 X 2013: Wykształcenie to inwestycja w jakość życia.