Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku –opracowanie materiałów źródłowych (część pierwsza projektu)

Celem badań podjętych w projekcie było poszerzenie i zweryfikowanie dotychczasowej wiedzy na temat wczesnej recepcji filozofii Kanta w Polsce oraz wzbogacenie kultury polskiej o nowe, nieznane do tej pory materiały źródłowe. Dzięki systematycznym badaniom zawartości polskich bibliotek i archiwów odnalezione zostały nieznane archiwalia: rozprawa Franciszka Wigury (jedyny znany rękopis tego autora) oraz korespondencja Jana Święcickiego (dokumentująca przede wszystkim przebieg jego studiów na Uniwersytecie Alberta w Królewcu). W ramach projektu dokonany został również pierwszy polski przekład najczelniejszej rozprawy J. M. Hoene Wrońskiego (Philosophie critique découverte par Kant, fondée sur le dernier principe du savoir, t. 1, Marseille 1803), w całości poświęconej popularyzacji filozofii Kanta.

Najważniejsze publikacje:

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura, red. T. Kupś, Toruń 2014.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 2: Józef Maria Hoene Wroński: Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania, tłum. M. A. Chojnacka i K. Kaśkiewicz, red. M. A. Chojnacka i T. Kupś, Toruń 2015.

J. Święcicki, Listy z Królewca, red. T. Kupś, Toruń 2014