Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Nagrania wykładów, odczytów, referatów…

Poniżej zamieszczamy linki do naszych wykładów. Zachęcamy gorąco do ich obejrzenia!

„Galileo's thought experiment in mereological setting” - by Rafał Gruszczyński 21.01.2021
Prof. Luis Estrada-González (UNAM/UMK) podczas pobytu w Katedrze Logiki Instytutu Filozofii UMK, wygłosił dla Meksykańskiego Towarzystwa Logicznego, referat (po hiszpańsku): “Introducción a las lógicas conexivas”. Dnia 5.10.2021 w ramach YUFE Academy prof. Ewa Bińczyk wygłosiła wykład  “Paradoxes of Anthropocene“. W dniu 21.01.2021 odbyło się seminarium “Logic and Interactive Rationality” organizowane przez Amsterdam Dynamics Group. Film jest zapisem referatu “Galileo’s thought experiment in mereological setting” wygłoszonego przez prof. Rafała Gruszczyńskiego.

 

Dnia 2.10.2021 na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych został zainaugurowany rok akademicki 2020-2021. W przeddzień inauguracji, Dziekan prof. Radosława Sojak ogłosił społeczności Wydziału wykład wygłoszony przez prof. dra hab. Marka Jakubowskiego pt. “O idei misji dziejowej Polaków (Polski)”. Film jest zapisem tegoż wykładu inauguracyjnego. Prof. Krzysztof Abriszewski: “Czy mamy przed sobą kosmiczną przyszłość?” – wykład dla Soleckiego Centrum Kultury z okazji “Dni nauki i kultury” 10.10.2020–15.10.2020 Wykład prof. A. Grzelińskiego pt.: “Nowożytna nauka a nowożytna filozofia”, wygłoszony podczas konferencji z cyklu “Dydaktyka filozofii” – Trwałość a dynamizm tradycji, Lublin, Wydział Filozofii KUL, 11 stycznia 2017

 

Wykład prof. Z. Nerczuka pt.: “Paradygmaty kultury starożytnej, czyli w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy”, wygłoszony podczas konferencji z cyklu “Dydaktyka filozofii” – Trwałość a dynamizm tradycji, Lublin, Wydział Filozofii KUL, 10 stycznia 2017 Prof. Rafał Gruszczyński – referat wygłoszony podczas konferencji “Topological Philosophy”, International Center for Formal Ontology (ICFO), Politechnika Warszawska, 8–9.02.2016 Szczeciński Zalew Myśli: VIII SZM – Jaka wspólnota? Dekalog wspólnotowości – prof. dr hab. Andrzej Szahaj, UMK Toruń, 7.12.2015
Prof. Krzysztof Abriszewski: “Kultura muzyczna półperyferii” – wykład wygłoszony w trakcie udziału w konferencji na UKSW w Warszawie 1.12.2015