Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Przygotowanie i wydanie monografii: “Metatheory of Tableau Systems”

NAZWA ZADANIA:

Przygotowanie i wydanie monografii w języku angielskim pt. “METATHEORY OF TABLEAU SYSTEMS”

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK

DOFINANSOWANIE:
53 261,20 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
59 261,20 zł

 

Opis działania:

Celem projektu jest wydanie monografii na temat metod, pozwalających oceniać poprawność rozumowań w różnych dyscyplinach. Książka — zgodnie z jej tytułem “Metatheory of tabeau methods” — będzie poświęcona formalizacji metod tablicowych dla różnych logik. Przez metody tablicowe rozumiemy sposób definiowania systemów tablicowych oraz pojęć pozwalających ustalać w tych systemach zachodzenie relacji wynikania logicznego. W pracy zajmujemy się więc problemem formalnego zdefiniowania pojęć charakterystycznych dla dowodów tablicowych. Ważną nowością obecną w monografii będzie podejście metateoretyczne: zamierzamy bowiem przedstawić ogólną metateorię konstrukcji systemów tablicowych.

W ramach projektu wykonamy następujące działania:

(1) Przygotowanie manuskryptu monografii

(2) Tłumaczenie i korekta językowa manuskryptu

(3) Prace wydawnicze: recenzje, redakcja, skład, wydanie, także w formule Open Acces.