Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Kierunki studiów i minima programowe

W ramach MISH-S można uzyskać dyplom następujących kierunków

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

Wydział Humanistyczny

Wydział Nauk Historycznych

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Wydział Sztuk Pięknych

Powyższe minima obowiązują od roku akademickiego 2021/22.


Minima obowiązujące osoby rozpoczynające studia na MISH-S we wcześniejszych latach akademickich