Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dla kandydatów

DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  MISH-S?


  • Ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów.
  • Studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego.
  • MISH-S dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  • Tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.
  • Studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na prestiżowych studiach międzyuczelnianych oraz międzynarodowych w ramach programu Erasmus+.

 


 

Kształcenie w ramach MISH-S prowadzone jest w sposób indywidualny.

Student w porozumieniu z własnym opiekunem naukowym ustala indywidualny program studiów obejmujący tzw. minimum wybranego kierunku studiów oraz przedmioty dodatkowe; dzięki temu może uzyskać dyplom określonego kierunku, ale też uzupełnić wiedzę o dodatkowe, najciekawsze i najbardziej przydatne w późniejszej karierze przedmioty. Możliwa jest realizacja więcej niż jednego minimum, a w konsekwencji ukończenie więcej niż jednego kierunku w ramach MISH-S.