Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Tematyka pracy rocznej dla pierwszego roku MISH-S

Zgodnie z zapisem Zasad studiowania na MISH-S, studentów pierwszego roku obowiązuje przygotowanie pod okiem opiekuna naukowego pracy rocznej o charakterze interdyscyplinarnym. Tematyka pracy w roku akademickim 2023/24 to “Człowiek wobec konfliktu”.

Obowiązkowy kurs w semestrze zimowym 2023/24

W semestrze zimowym obowiązkowym kursem dla studentów I roku są zajęcia Podstawy humanistyki (wtorek, 18.30, s. 305, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych – harmonijka) prowadzone przez prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego.

Przynależność przedmiotów do dziedzin kształcenia

Zgodnie z Zasadami studiowania na MISH-S, wszystkich studentów obowiązuje uzyskanie do końca drugiego roku studiów zaliczeń z przedmiotów należących do każdej z obu dziedzin: dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych w ilości co najmniej 20 pkt. ECTS (osoby rozpoczynające naukę od roku akademickiego 2023/24). W przypadku wątpliwości co do przyporządkowania danego kursu do dziedziny, prosimy o kontakt z wykładowcą lub przedstawicielem kierunku w Radzie Programowej MISH-S (dane znajdują się w zakładce “Rada Programowa MISH-S”).

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pierwszego roku

Wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do zaliczenia szkolecnia  BHP na platformie Moodle: https://moodle.umk.pl/BHP/ .

Dyżur Kierownika KISH-S

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 dyżur prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego odbywa się we wtorki w godzinach 15-16.30 (pok. 320, Collegium Minus – “harmonijka”).