Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Aktualności

Spotkanie organizacyjne pierwszego roku MISH-S

W dniu 4 października 2022 o godzinie 10.00 w s. 317 (Collegium Minus – “harmonijka”, ul. Fosa Staromiejska 1a) odbędzie się spotkanie organizacyjne studentów pierwszego roku MISH-S.

Obowiązkowy kurs w semestrze zimowym 2021/22

W semestrze zimowym obowiązkowym kursem dla studentów I roku są zajęcia Specyfika humanistyki (2401-K-MF-SH, środa, 18.30, sala A.105, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych – Instytut Psychologii) prowadzone przez prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego i dr. hab. Rafała Michalskiego, prof. UMK.

Przynależność przedmiotów do dziedzin kształcenia

Zgodnie z Zasadami studiowania na MISH-S, wszystkich studentów obowiązuje uzyskanie do końca drugiego roku studiów zaliczeń z przedmiotów należących do każdej z obu dziedzin: dziedziny nauk humanistycznych oraz dziedziny nauk społecznych w ilości co najmniej 30 pkt. ECTS. W przypadku wątpliwości co do przyporządkowania danego kursu do dziedziny, prosimy o kontakt z wykładowcą lub przedstawicielem kierunku w Radzie Programowej MISH-S (dane znajdują się w zakładce “Rada Programowa MISH-S”).

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pierwszego roku

Wszyscy studenci pierwszego roku są zobowiązani do zaliczenia szkolecnia  BHP na platformie Moodle: https://moodle.umk.pl/BHP/ .