Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Mishowe “who is who”

Tutor – mistrz i doradca – jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

Kierownik MISH-S – prof. dr hab. Adam Grzeliński – odpowiada za organizację studiów MISH-S, pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej MISH-S, opiniuje programy studiów i podania studentów.

Rada Programowa MISH-S – rozstrzyga o sprawach regulaminowych. W skład Rady wchodzą: kierownik MISH-S, wydziałów współtworzących MISH-S, przedstawiciele poszczególnych kierunków oraz przedstawiciele studentów.

Przedstawiciele kierunków dbają o zgodność reguł studiowania na MISH-S z zasadami obowiązującymi na poszczególnych kierunkach. Do nich można zgłaszać się w kwestii interpretacji minimów programowych, punktacji ECTS poszczególnych przedmiotów oraz wszelkich kwestii dotyczących specyfiki danego kierunku studiów.

Przedstawiciele studentów reprezentują społeczność studencką MISH-S w Radzie Programowej, przedstawiając pozostałym członkom rady bolączki codziennego dnia studentów, a także nowe pomysły mające usprawnić funkcjonowanie MISH-S.


Wybierając tutora, warto uwzględnić przede wszystkim zainteresowania naukowe potencjalnego opiekuna naukowego; niekiedy o wyborze przekonać może też nietuzinkowa osobowość,  interesujący sposób prowadzenia zajęć o ciekawej tematyce, pasje. Informacje na temat naukowców znajdują się z reguły na ich stronach internetowych w serwisach uniwersyteckich; o prowadzonych przez nich badaniach można dowiedzieć się także w takich serwisach jak baza Expertus UMK, ORCID, Academia.edu, ResearchGate i innych.

Studentów rozpoczynającymi naukę na MISH-S w roku akademickim 2020-21 zgodzili się objąć opieką: dr Joanna Książek (Instytut Nauk o Kulturze, WH), dr Monika Kwiecińska-Zdrenka (Instytut Socjologii, WFiNS), dr Paweł Gładziejewski (Instytut Badań Informacji i Komunikacji, WFiNS), dr Tomasz Komendziński (Instytut Badań Informacji i Komunikacji, WFiNS),  dr hab. Agnieszka Hamerlińska, prof. UMK (Instytut Nauk Pedagogicznych, WFiNS), dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa, WSzP), dr Sebastian Żurowski (Instytut Języka Polskiego, WH), prof. dr hab. Hanna Ratuszna (Instytut Literaturoznawstwa, WH), dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (Instytut Językoznawstwa, WH), dr Małgorzata Lisecka (Instytut Nauk o Kulturze, WH), dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (Instytut Filozofii, WFiNS), dr Dagna Dejna (Instytut  Nauk Pedagogicznych, WFiNS).