Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Koniec partycypacji, koniec deliberacji? Krytyka i obrona demokracji przedstawicielskiej

dr Janusz Grygieńć

Czas trwania projektu: 2015-2017

SONATA 13

Celem głównym badań przewidzianych  w projekcie jest ustalenie, na ile teoretycznie i praktycznie uzasadnione jest podnoszenie poziomu partycypacji obywatelskiej w życiu społeczno-politycznym oraz jakości debat implikowanych przez ideały demokracji partycypacyjnej i deliberacyjnej. Celem pomocniczym jest uwypuklenie złożonego charakteru koncepcji demokracji partycypacyjnej i deliberacyjnej, niesłusznie zazwyczaj utożsamianych, oraz ich przeciwstawienie koncepcjom demokracji przedstawicielskiej. Efekt takich działań stanowić ma weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą instytucje demokracji przedstawicielskiej wzbogacone o elementy demokracji partycypacyjnej i deliberacyjnej (stosowane w zakresie uzasadnionym kontekstem społeczno-politycznym) stanowią jedyną uzasadnioną praktycznie i teoretycznie formę rządzenia demokratycznego.