Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce