Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Filozofia Karla Jaspersa – przekład i opracowanie klasycznych dzieł współczesnej myśli egzystencjalnej

prof. Kinga Kaśkiewicz

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Moduł Uniwersalia 2.2

Głównym celem projektu jest przekład, naukowa redakcja, krytyczne opracowanie i wydanie czterech tomów dzieł Karla Jaspersa w ramach serii „Klasyka filozofii”, publikowanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK. Główną częścią projektu będzie wydanie jednego z najważniejszych dzieł światowej filozofii nie przetłumaczonej jeszcze na język polski, monumentalnej trzytomowej Filozofii” Karla Jaspersa. „Filozofia” Jaspersa, wraz z „Byciem i czasem” Martina Heideggera oraz „Bytem i nicością” Jean-Paula Sartre’a tworzy klasyczną „trylogię” dzieł filozofii egzystencjalnej. Spośród trzech wymienionych pozycji jest ona dziełem najobszerniejszym, a zarazem jedynym ukończonym.

Tłumaczeniu towarzyszyć będzie monografia krytyczna pt. „Filozofia Karla Jaspersa”, którą napisze prof. Mirosław Żelazny. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci niemieckiego filozofa, przypadającą w 2019 roku, polski czytelnik otrzyma wreszcie do rąk zarówno najważniejsze dzieło Jaspersa, jak i wprowadzające w nie opracowanie pisane przez tłumacza, będącego jednym z najlepszych polskich znawców filozofii niemieckiej.

Drugi planowany w ramach projektu przekład dotyczy obszernego fragmentu wieloczęściowej monografii Karla Jaspersa „Die grossen Philosophen” – rozprawy poświęconej Baruchowi Spinozie, jednemu z największych myślicieli nowożytnych. Będzie to kolejne wydanie (po „Kierkegaardzie”, Toruń 2013) fragmentu „Die grossen Philosophen”.