Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Konferencja naukowa "TL XXII: Bridges between Logic, Ethics and Social Sciences (BLESS) 70 years of Studia Logica"

Konferencja "TL XXII: Bridges between Logic, Ethics and Social Sciences (BLESS) 70 years of Studia Logica" współorganizowana jest przez Katedrę Logiki, Instytutu Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

 

Sesje specjalne poświęcone Tadeuszowi Czeżowskiemu i Henrykowi Elzenbergowi

W ramach konferencji TL XXII: Bridges between Logic, Ethics and Social Sciences (BLESS) 70 years of Studia Logica planowane są 23 listopada 2023 roku (czwartek) sesje specjalne poświęcone toruńskim filozofom H. Elzenbergowi oraz T. Czeżowskiemu.

 

Nabór referatów

Referaty na sesje może zgłaszać w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy do składania referatów w jednym z tych języków.

 

Publikacja

Zrecenzowane artykuły pokonferencyjne będą publikowane w anglojęzycznym numerze specjalnym „Ruchu Filozoficznego” poświęconym H. Elzenbergowi oraz T. Czeżowskiemu.

 

Zaproszeni mówcy na sesje

Lesław Hostyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Komitet programowy sesji

Piotr Domeracki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adam Grzeliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Tomasz Jarmużek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Lorczyk, Uniwersytet Wrocławski

Marek Magdziak, Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Włodzimierz Tyburski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Ryszard Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Ważne informacje

Termin składania referatów na sesje specjalne: 30.10.2023.

Abstrakty należy przygotować w formacie .docx lub .tex (do pobrana na:

https://sites.google.com/view/trends-bless-2023/home/abstracts)

Abstrakty referatów oraz ewentualne pytania należy wysyłać na adres: bless@umk.pl

 

Pozostałe szczegóły na stronie: https://sites.google.com/view/trends-bless-2023/home/special-sessions-h-elzenberg-and-t-cze%C5%BCowski

pozostałe wiadomości