Katedra Logiki

ul. Stanisława Moniuszki 16/20
87-100 Toruń
pokaż miejsce
Sekretariat: Collegium Minus, „Harmonijka”
ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 313
87-100 Toruń
Kontakt

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Katedra Logiki

Informacja o Katedrze

Katedra Logiki UMK, dawniej I Katedra Filozofii, jest jedną z katedr – założycielek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, placówek przeniesionych do Torunia z Wilna. Na nowym miejscu erygowana została 1 października 1945 r. jako I Katedra Filozofii UMK, dekretem zaś z 14 czerwca 1951 r. przekształcona została w Katedrę Logiki. Od roku 2019, KL została włączona w struktury Instytutu Filozofii UMK.