Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Ogólnopolska konferencja naukowa: Nowe kierunki w badaniach nad libertarianizmem Toruń, 28-29 września 2023

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolska konferencja naukowa:
Nowe kierunki w badaniach nad libertarianizmem
Toruń, 28-29 września 2023 

Jednostka organizująca: Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK 

W ciągu ostatniej dekady w Polsce zaobserwować można niezwykle dynamiczny rozwój badań nad libertarianizmem i austriacką szkołą ekonomii. Działalność polskiego środowiska naukowego zaowocowała wieloma monografiami, habilitacjami, doktoratami oraz artykułami naukowymi poświęconymi libertarianizmowi i ASE. Publikacją wyników badań polskich uczonych zajmujących się tą tematyką zainteresowane są cieszące się międzynarodową renomą wydawnictwa oraz czasopisma. Coraz więcej badaczy libertarianizmu i ASE znajduje swoje miejsce na najlepszych polskich uniwersytetach, gdzie tworzą się centra badań rozwijające te tradycje. Dynamikę tę zwiększają organizacje pozarządowe - takie jak Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa - które zajmują się pracą wydawniczą, translatorską i edukacyjną.
Uprawomocnia to tezę, iż polskie środowisko badaczy libertarianizmu i ASE jest jednym z najbardziej prężnych i płodnych naukowo środowisk tego typu na świecie. To właśnie ta optymistyczna konstatacja skłoniła nas do zorganizowania konferencji, której celem jest prezentacja najnowszych wyników badań nad libertarianizmem i ASE oraz konfrontacja tych tradycji z innymi perspektywami filozoficznymi, teoretycznymi czy metodologicznymi.


Na konferencji jako keynote speakers wystąpią:
dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ, "Etyka libertariańska. Między prawem a cnotą"

oraz

dr hab. Mateusz Machaj, prof. UWr,  "Pułapki manichejskiego libertarianizmu"

 

Propozycję referatów wraz z abstraktem należy przesyłać do 15 lipca 2023 na adres:

konferencja.libertarianska2023@gmail.com

Opłata konferencyjna: 400 złotych (wyżywienie, materiały konferencyjne, publikacja).

Planujemy publikację wybranych referatów w recenzowanym pokonferencyjnym tomie w języku angielskim.
Konferencja odbędzie się w Instytucie Filozofii UMK, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń.

Komitet organizacyjny:
kierownik naukowy - dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK,
sekretarze naukowi - dr Stanisław Wójtowicz, mgr Dawid Megger, mgr Igor Wysocki

pozostałe wiadomości