Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1

Katedra Filozofii Społecznej

Badania członków Katedry koncentrują się na szeroko rozumianej filozofii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii polityki i kultury. Podejmują one zarówno zagadnienia współczesne, jak i historyczno-filozoficzne. W zakresie filozofii politycznej skupiają się one m.in. na

  •  współczesnych koncepcjach sprawiedliwości,
  • filozoficznej krytyce neoliberalizmu, relacjach kapitalizmu do kulturowych wzorów postępowania oraz na filozoficznych podstawach liberalizmu społecznego,
  • zagadnieniu demokracji epistemicznej oraz statusu i roli wiedzy eksperckiej w praktyce demokratycznej,
  • filozofii feministycznej.

W zakresie teorii kultury prowadzone badania obejmują:

  • dwudziestowieczną myśl francuską – zwłaszcza jej nurt egzystencjalny,
  • antropologię kulturową,
  • praktyczne ujęcie refleksji filozoficznej (myśli egzystencjalnej i fenomenologicznej) w naukach medycznych i psychologii (filozofia psychiatrii, filozofia medycyny, terapia filozoficzna, psychologia egzystencjalna),
  • szeroko rozumianą filozofię konstruktywistyczną (od neopragmatyzmu Richarda Rorty’ego po teorię aktora-sieci Bruno Latoura).

Inne badania prowadzone przez członków Katedry obejmują m.in. filozoficzne podstawy praw zwierząt, filozofię polską okresu romantyzmu oraz pierwszej połowy XX wieku. Członkowie Katedry zajmują się także teorią i praktyką przekładu tekstów naukowych, szczególnie filozoficznych.