UMK Home
Filozofia - strona główna


Prof. dr hab. Adam Grzeliński

Dyrektor Instytutu Filozofii

Zakład Filozofii Nauki

pok. 308
tel. (56) 611 36 73
e-mail: Adam.Grzelinski@umk.pl

Termin dyżuru zob:
Dyżury Pracowników IF UMK


English versionMagisteria
Kreacja postaci we 'Władcy pierścieni' J.R.R. Tolkiena, UMK 1995, filologia polska
promotor: prof. dr hab. Andrzej Stoff
Kategoria piękna u A.A.C. Shaftesbury'ego, UMK 1997, filozofia
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny

Doktorat
Shaftesbury i Burke. Zestawienie koncepcji estetycznych, UMK 2000
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny.

Habilitacja
Kategorie ‘podmiotu’ i ‘przedmiotu’ w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej, Wyd. UMK, Toruń 2005

Publikacje

  • Angielski spór o istotę piękna. Teorie estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.
  • George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań, WN UMK, Toruń 2013. (redakcja i przekład wraz z M. Szymańską-Lewoszewską)
  • Pierre Bayle, Słownik historyczny i krytyczny, WN UMK, Toruń 2014 (wstęp, przekład i redakcja wraz z Kingą Kaśkiewicz i Translatorium Filozoficznym IF UMK).
  • Empiryczne  podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku, WN UMK, Toruń 2014 (redakcja wraz z Jolantą Żelazną, współautorstwo przekładu).
  • George Santayana, Poczucie piękna, WN UMK, Toruń 2014 (wstęp, przekład i redakcja wraz z Krzysztofem Wawrzonkowskim)
  • George Santayana, Rozum w sztuce, WN UMK, Toruń 2014 (wstęp, redakcja; przekład wraz z Translatorium Filozoficznym IF UMK) - w druku.

Obecnie podejmowane badania:

- związki pomiędzy filozofią nowożytną a siedemnastowiecznymi badaniami empirycznymi,
- empiryzm Johna Locke’a,
- społeczne aspekty filozofii George’a Berkeleya
- przygotowywanie przekładów pism R. Arnheima, P. Bayle’a, G. Berkeleya i Shaftesbury’ego.

Funkcje
Dyrektor Instytutu Filozofii

Zainteresowania
Naukowe: nowożytna filozofia brytyjska (Locke, Hume, Berkeley) i estetyka (Shaftesbury).
Pozanaukowe: jazz i wyprawy rowerowe.


Powrót

Copyright © 2009 UMK. All rights reserved. Admin, Mapa serwisu