UMK Home
Filozofia - strona główna


Prof. dr hab. Adam Grzeliński

Dyrektor Instytutu Filozofii

Zakład Filozofii Nauki

pok. 308
tel. (56) 611 36 73
e-mail: adamgrz@maius.uni.torun.pl
Dyżur: wtorek 12.00-13.30

English versionMagisteria
Kreacja postaci we 'Władcy pierścieni' J.R.R. Tolkiena, UMK 1995, filologia polska
promotor: prof. dr hab. Andrzej Stoff
Kategoria piękna u A.A.C. Shaftesbury'ego, UMK 1997, filozofia
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny

Doktorat
Shaftesbury i Burke. Zestawienie koncepcji estetycznych, UMK 2000
promotor: prof. dr hab. Mirosław Żelazny.

Habilitacja
Kategorie ‘podmiotu’ i ‘przedmiotu’ w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej, Wyd. UMK, Toruń 2005

Publikacje

  • Angielski spór o istotę piękna. Teorie estetyczne Shaftesbury’ego i Burke’a, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001.

Obecnie podejmowane badania:

- związki pomiędzy filozofią nowożytną a siedemnastowiecznymi badaniami empirycznymi,
- empiryzm Johna Locke’a,
- społeczne aspekty filozofii George’a Berkeleya
- przygotowywanie przekładów pism P. Bayle’a, G. Berkeleya, G. Santayany.

Funkcje
Dyrektor Instytutu Filozofii

Zainteresowania
Naukowe: nowożytna filozofia brytyjska (Locke, Hume, Berkeley) i estetyka (Shaftesbury).
Pozanaukowe: jazz i wyprawy rowerowe.


Powrót

Copyright © 2009 UMK. All rights reserved. Admin, Mapa serwisu