Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Filozofia brytyjska XVII i XVIII wieku | Grant NPRH MNiSW „Uniwersalia 2.2”

Projekt obejmuje przygotowanie przekładu, krytyczne opracowanie i naukową redakcję oraz wydanie niedostępnych dotychczas po polsku dzieł z zakresu nowożytnej filozofii brytyjskiej. Prace te a) ukazują formowanie się głównych systemów filozoficznych owego okresu, b) pozwalają zrekonstruować nowożytną debatę wokół racjonalności religijnej, deizmu i wolnomyślicielstwa, c) ukazują proces usamodzielnienie się nowożytnej etyki, d) przyswajają polskiej kulturze brytyjski idealizm zapowiadający filozofię Berkeleya.

Lista przekładanych prac:

Każdy z przekładów przygotowywany jest przez badaczy i tłumaczy specjalizujących się w danej problematyce i będzie poprzedzony krytycznym wstępem obejmującym tło powstania dzieła, jego treść i znaczenie dla historii filozofii, a także najnowsze dyskusje dotyczące jego interpretacji. Grant realizowany jest przez ośmioro specjalistów z ośrodków w Łodzi, Warszawy, Brukseli i Torunia (prof. Adam Grzeliński i prof. Krzysztof Wawrzonkowski).

Kierownik grantu: prof. dr hab. Adam Grzeliński