Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Spis pracowników

dr Tomasz Markiewka
adiunkt
Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii

e-mail: t.markiewka@umk.pl

Zainteresowania:
- współczesna filozofia kultury i polityki
- analiza krytyczna filozoficznych aspektów kapitalizmu
- teorie interpretacji
- teoria aktora-sieci

Terminy konsultacji:
Dyżury: poniedziałek, 10:00-11:30, na platformie Microsoft Teams (t.markiewka@o365.umk.pl).

Bibliografia