Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Kolejny tom w serii "Klasyka filozofii"

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazały się Elementy prawa naturalnego i politycznego (1640) Thomasa Hobbesa w przekładzie i opracowaniu naukowym Krzysztofa Wawrzonkowskiego. Polska edycja tego dzieła została przygotowana w ramach grantu NPRH "Filozofia brytyjska XVII i XVIII wieku"

O Elementach prawa naturalnego i politycznego Thomas Hobbes powie, że to jego a little treatise in English. I nie mówiąc wcale żartobliwie, można stwierdzić, że jest to jedna z bardziej pewnych informacji na temat przedstawianego tu czytelnikowi dzieła. Z pewnością zostało ono napisane w języku angielskim i bez wątpienia Hobbes był jego autorem. Do tej pory istnieją jednak spore rozbieżności w interpretacji tego, czym w ogóle owo dzieło było, kiedy dokładnie powstało i jaki cel przyświecał jego stworzeniu. Stosunek, w jakim pozostaje ono do wcześniejszych zainteresowań i całej późniejszej twórczości filozofa, jest również niejednoznaczny. Czy jedynie wieńczy okres fazy stricte naukowej w życiu Hobbesa, czy też zapowiada nową filozofię rozwijaną przez myśliciela w kolejnych pismach? Stanowi z tymi ostatnimi całość, przeczy im, czy jest tylko ich pierwszym szkicem, strukturą wypełnianą kolejno punkt po punkcie, definicja po definicji? Wreszcie jaki status ma pismo, którego filozof sam nigdy nie opublikował ani specjalnie o to nie zabiegał? Wszystkim tym kwestiom musimy się przyjrzeć, jednakże od samego początku powinniśmy być świadomi, że nie na wszystkie związane z nimi pytania uda się nam odpowiedzieć. Pomimo tego bowiem, że wiele faktów dotyczących tajemniczych okoliczności powstania, wydania, a nawet samego odbioru dzieła udało się ustalić, inne pozostaną na zawsze w sferze domysłów. Dzięki współczesnym badaniom rola Elementów… w obrębie całości spuścizny autora Lewiatana dopiero teraz staje się wyraźna.

pozostałe wiadomości