Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Martin Heidegger, O istocie języka. Metafizyka języka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy „O źródle języka” - nowy przekład pracowników naszego Instytutu

Miło nam poinformować, że w Wydawnictwie Naukowym UMK ukazała się właśnie książka Martina Heideggera O istocie języka. Metafizyka i istoczenie słowa. Do Herdera rozprawy "O źródle języka".

Prezentowany tutaj tom tekstów zawiera notatki i szkice Martina Heideggera z dwugodzinnego wyższego seminarium, które odbywało się w semestrze letnim 1939 roku. Dotyczyło ono istoty oraz istoczenia się języka, a zarazem było poświęcone polemice z J. G. Herderem i jego nagrodzoną »Rozprawą o źródle języka«. W załączniku umieszczono jedenaście protokołów seminaryjnych z kolejnych sesji, które należą do spuścizny Heideggera. Odzwierciedlają one rzeczywisty przebieg spotkań oraz rezultaty prowadzonych na nich dyskusji z punktu widzenia uczestników. Porównanie z »notatkami« pokazuje, że wykraczają one poza to, co zostało przedstawione na seminarium, zwłaszcza w obszarze rozważań dotyczących istoczenia się słowa w dziejach bytu. 

 

Ingrid Schüßler: Posłowie Redaktorki  

pozostałe wiadomości