Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Studiuj na MISH-S!

Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje.

Idea MISH-S

 • Możliwość wyboru najciekawszych zajęć z różnych kierunków studiów
 • Indywidualny program studiów realizujący zainteresowania niemieszczące się w standardowym programie kształcenia
 • Opieka naukowa tutora

 

MISH-S to studia prowadzone przez Instytut Filozofii, ale w programie uczestniczą:

 • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • Wydział Sztuk Pięknych

 

MISH-S – kierunki

 • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych: architektura informacji; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; kognitywistyka; filozofia; pedagogika; socjologia
 • Wydział Humanistyczny: etnologia – antropologia kulturowa; filologia bałkańska; filologia germańska; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; filologia polska ogólna; filologia romańska; filologia rosyjska; filologia włoska; komparatystyka literacko- kulturowa; kulturoznawstwo; lingwistyka praktyczna
 • Wydział Nauk Historycznych: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją; historia; studia skandynawsko-bałtyckie; wojskoznawstwo
 • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: politologia; stosunki międzynarodowe
 • Wydział Sztuk Pięknych: historia sztuki; ochrona dóbr kultury

 

Dlaczego MISH-S?

 • Oryginalny program studiów skrojony do własnych potrzeb
 • Rozwijanie własnych zainteresowań
 • Indywidualna opieka naukowa tutora
 • Możliwość ukończenie większej liczby kierunków
 • MISH-S to studia dla niesztampowo myślących, wciąż poszukujących, chodzących własnymi ścieżkami

Strona MISH-S: https://www.filozofia.umk.pl/mish-s/dla-kandydatow/

Więcej informacji: https://www.wfins.umk.pl/kandydat/kierunki-studiow/

pozostałe wiadomości