Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk w komitecie naukowym Koalicji Klimatycznej

Zdjęcie ilustracyjne

Na początku 2021 roku Sekretariat Koalicji Klimatycznej zwrócił się do wybitnych polskich naukowców z propozycją współpracy w ramach Komitetu Naukowego Koalicji. Potrzeba stworzenia takiego Komitetu wynikała z ciągle rozszerzającego się zakresu problemów związanych z kryzysem klimatycznym. To już nie są tylko kwestie inżynierskie – w jaki sposób ograniczać emisję gazów cieplarnianych – ale też przyrodnicze, społeczne, etyczne czy zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa. Zapewnienie dostępu do aktualnej wiedzy naukowej w tych obszarach jest kluczowe dla efektywnego i skutecznego rozwiązywania problemów ochrony klimatu i planowania odpowiednich działań na rzecz adaptacji do skutków jego zmiany.

W ramach Komitetu Naukowego współpracuje 16 naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy oraz różne ośrodki naukowe z całej Polski. Wśród uczonych wybranych do Komitetu jest prof. dr hab. Ewa Bińczyk. 
Współdziałanie z przedstawicielami Komitetu Naukowego umożliwi przybliżanie wszystkim zainteresowanym wyników badań naukowych prowadzonych w polskich i zagranicznych ośrodkach badawczych. 

pozostałe wiadomości