Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Sztuka i "życie". Najbliższy Czwartek z Filozofią w Dworze Artusa 30 marca 2023, g. 18.30

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na najbliższy Czwartek z Filozofią współorganizowany przez Instytut Filozofii oraz toruński Dwór Artusa. 30 marca o godz. 18.30 dr Agnieszka Bandura przedstawi wykład pt. "Sztuka i 'życie'"

 

W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Czwartek z filozofią” dr Agnieszka Bandura wprowadzi nas w aktualną tematykę tzw. zoe-estetyki i przedstawi przemiany, jakim ulegała kategoria „życia” w historii estetyki oraz w sztuce współczesnej. Życie (a szerzej to, co żywe) zwykło być wykorzystywane jako element naśladowany i dekoracyjny w sztukach wizualnych. Formy życia są coraz częściej wykorzystywane jako tworzywo sztuki, a nawet traktowane w kategoriach współtwórców (w bioarcie, sztuce nowych mediów, sztuce transgenicznej). Takim praktykom towarzyszy filozoficzna i estetyczna refleksja nad nieludzkimi formami życia, ich ograniczeniami i możliwościami.


Dr Agnieszka Bandura (Zakład Estetyki IF UWr  oraz ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu) – wykładowczyni, estetyczka, pszczelarka. Zainteresowana związkami i wzajemnymi inspiracjami pomiędzy teorią a praktyką artystyczną (zwłaszcza aktualną) oraz przyrodą i kulturą.

pozostałe wiadomości