Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Filozofia Oświecenia i hermeneutyka filozoficzna - nowe numery "Ruchu Filozoficznego"

obrazek:

Uprzejmie informujemy, że ukazały się dwa najnowsze numery kwartalnika Ruch Filozoficzny. Pierwszy z  nich (tom 76, nr 3), pod redakcją Adama Grzelińskiego, Krzysztofa Wawrzonkowskiego i Jolanty Żelaznej poświęcony jest filozofii Oświecenia i zawiera artykuły będące pokłosiem ogólnopolskiej konferencji „Znaczenie filozofii Oświecenia. Rozum i rozumienie” zorganizowanej w Instytucie Filozofii UMK w listopadzie 2019 roku. Anglojęzyczny numer 4 tomu 76 przygotowany został przez Andrzeja Wiercińskiego we współpracy z Piotrem Domerackim; głównym tematem tego numeru jest hermeneutyka filozoficzna. Zapraszamy do lektury.

W najbliższym czasie planujemy dwa numery tematyczne poświęcone nowożytnej filozofii brytyjskiej (tom 76, nr 3 (2021)) oraz filozofii samotności (tom 76, nr 4 (2021)).

 


 

Ruch Filozoficzny 76, nr 3 (2020)

Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie.

Artykuły

Sumienie według oświeceniowych filozofów  (Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Rozum jako narzędzie wykluczenia. Feministyczna krytyka Johna Locke’a (Barbara Grabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 

Edmund Burke: natura człowieka i rozum człowieka (Paweł Hanczewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Kontrowersje wokół autorytetu w świetle analiz Józefa M. Bocheńskiego na tle współczesnej recepcji idei Oświecenia  (Tomasz Kubalica, Uniwersytet Śląski, Katowice)

Gdy rozum śpi, budzą się demony. Rzecz o hiszpańskim Oświeceniu (Dorota Leszczyna, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Krytyka instytucji w Listach o sympatii Sophie de Grouchy (Anna Markwart, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Charles-Augustin Vandermonde (1727-1762) i jego utopia eugeniczna  (Maria Nowacka, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Lublin; Jerzy Kopania, Akademia Teatralna w Warszawie – Filia w Białymstoku, Białystok)

Karsawina i Szestowa krytyka „czystego rozumu” (Andrzej Ostrowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

O różnorodności zasad: filozoficznych, matematycznych i empirycznych, leżących u podstaw nowożytnego przyrodoznawstwa (Zbigniew Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Hume'a rozum ateologiczny (Tomasz Sieczkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź)

O nieracjonalności potępiania samobójstwa w poglądach Davida Hume’a i Jamesa Hillmana (Joanna Smakulska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)

Koncepcje wychowania moralnego w polskiej myśli wczesnooświeceniowej (Włodzimierz Tyburski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)

Rola rozumu w koncepcji estetycznej Alexandra Gerarda (Krzysztof Wawrzonkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)


 

Ruch Filozoficzny 76, no. 4 (2020)

 Articles

Introduction: Rediscovering and Revaluing the Urgency of Thinking in the Time of Crisis (Andrzej Wierciński, University of Warsaw, Poland)

“The View from the Afflicted”: Reading Gregor Wolbring on Vulnerability with Nietzsche, Epicurus, and Ivan Illich (Babette Babich, Fordham University, USA)

Seeking a Taste for Life in the Face of Our Fragility (Ramsey Eric Ramsey, Arizona State University, USA)

Exemplary Originality in the Ethics and Aesthetics of Kant (Annie Hounsokou, University of Scranton, USA)

Paul Tillich on Question and Answer: The Method of Correlation or From Existential Phenomenology to the Meaning of Being  (Tyler Tritten, Gonzaga University, USA)

Heidegger and the Ontological Status of Nothing (Duane Armitage, University of Scranton, USA)

The De-theologization of Religiosity: Heidegger’s Sin (Timo S. Helenius, University of Turku, Finland)

A Heretical Reading of Arendt: The Space of Thinking (Ľubica Učník, Murdoch University, Australia)

Being-with: Sloterdijk and Irigaray on Selfhood (Henry Venema, Brandon University, Canada)

The Hermeneutics of (Im)politeness: A Gadamerian Perspective (Cynthia R. Nielsen, University of Dallas, USA)

Revitalizing Western Metaphysics with Hermeneutics: Chung-Ying Cheng and Gadamer in Conversation (Andrew Fuyarchuk, Yorkville University, Canada)

Reviews and Reports

Richard Kearney, Imagination Now: A Richard Kearney Reader (Bryan J. Cocchiara, Brookdale Community College, USA)

Simon Critchley, Tragedy, the Greeks, and Us (Jordan Huston, Arizona State University, USA)

Nancy Fraser, The Old Is Dying and the New Cannot Be Born (Elise Poll, Arizona State University, USA)

International Summer School in Philosophy and Education (Andrzej Wierciński, University of Warsaw, Poland)

The Cultivation of Conversation: The IIH International Summer Schools in Philosophy and Education (Andrej Božič, University of Ljubljana, Slovenia)

School as Authentic Connection: Reflections on the IIH Summer School Experience (Diane Gruber, Barrett, The Honors College, Arizona State University, USA)


Zapraszamy do nadsyłania tekstów do dwóch anglojęzycznych numerów tematycznych w roku 2021 poświęconych nowożytnej filozofii brytyjskiej (nr 3, redakcja naukowa: Adam Grzeliński) oraz filozofii samotności (nr 4, redakcja naukowa: Piotr Domeracki). Szczegóły znajdują się tutaj.

 

 

 

pozostałe wiadomości