Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

515. Posiedzenie PTF o/Toruń - odczyt prof. Radosława Kuliniaka "Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena" 17 grudnia, 18.30 (MS Teams)

Zdjęcie ilustracyjne

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na 515. posiedzenie naukowe, które odbędzie się 17 grudnia o godz. 18.30 (platformie MS Teams).

Odczyt pt. "Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena" wygłosi prof. dr hab. Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski)

Link do spotkania na platformie MS Teams:
 

Prof. dr hab. Radosław Kuliniak – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także kierownik Centrum Badawczego Ingarden na wrocławskiej uczelni. Autor wielu monografii, przekładów i edycji tekstów źródłowych poświęconych nowożytnej filozofii niemieckiej i współczesnej filozofii polskiej. W zakresie filozofii niemieckiej prace profesora Kuliniaka dotyczą filozofii Immanuela Kanta, Christiana Wolffa, Mosesa Mendelssohna, Christiana Garvego i Johanna Heinricha Lamberta. W ostatnich latach kierowany przezeń zespół opracowuje naukowo i wydaje materiały źródłowe pozwalające na rekonstrukcję dziejów najnowszej filozofii polskiej: m.in. dwa tomy Lwowskich wykładów akademickich Kazimierza Twardowskiego, a także wiele tomów korespondencji najwybitniejszych polskich filozofów: Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena Władysława Weryhy, Wincentego Lutosławskiego, Izydory Dąmbskiej. Prof. Kuliniak wraz z Mariuszem Pandurą napisał obszerną biografię intelektualną „Jestem filozofem świata” (Κόσμον φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893 – 1970). Część pierwsza: lata 1893-1938); druga część ukaże się w najbliższych dniach.

 

Odczyt „Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena” wygłoszony na 515. posiedzeniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wpisuje się w obchody Roku Romana Ingardena.

 Informacje o najnowszych wydarzeniach organizowanych przez Toruński Oddział PTF można znaleźć tutaj

pozostałe wiadomości