Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

515. Posiedzenie PTF o/Toruń - odczyt prof. Radosława Kuliniaka "Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena" 17 grudnia, 18.30 (MS Teams)

obrazek:

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na 515. posiedzenie naukowe, które odbędzie się 17 grudnia o godz. 18.30 (platformie MS Teams).

Odczyt pt. "Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena" wygłosi prof. dr hab. Radosław Kuliniak (Uniwersytet Wrocławski)

Link do spotkania na platformie MS Teams:
 

Prof. dr hab. Radosław Kuliniak – kierownik Zakładu Historii Nowożytnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także kierownik Centrum Badawczego Ingarden na wrocławskiej uczelni. Autor wielu monografii, przekładów i edycji tekstów źródłowych poświęconych nowożytnej filozofii niemieckiej i współczesnej filozofii polskiej. W zakresie filozofii niemieckiej prace profesora Kuliniaka dotyczą filozofii Immanuela Kanta, Christiana Wolffa, Mosesa Mendelssohna, Christiana Garvego i Johanna Heinricha Lamberta. W ostatnich latach kierowany przezeń zespół opracowuje naukowo i wydaje materiały źródłowe pozwalające na rekonstrukcję dziejów najnowszej filozofii polskiej: m.in. dwa tomy Lwowskich wykładów akademickich Kazimierza Twardowskiego, a także wiele tomów korespondencji najwybitniejszych polskich filozofów: Kazimierza Twardowskiego, Romana Ingardena Władysława Weryhy, Wincentego Lutosławskiego, Izydory Dąmbskiej. Prof. Kuliniak wraz z Mariuszem Pandurą napisał obszerną biografię intelektualną „Jestem filozofem świata” (Κόσμον φιλόσοφός εἰμι). Roman Witold Ingarden (1893 – 1970). Część pierwsza: lata 1893-1938); druga część ukaże się w najbliższych dniach.

 

Odczyt „Kariera naukowa Romana Witolda Ingardena” wygłoszony na 515. posiedzeniu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wpisuje się w obchody Roku Romana Ingardena.

 Informacje o najnowszych wydarzeniach organizowanych przez Toruński Oddział PTF można znaleźć tutaj

pozostałe wiadomości