Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Trzecia edycja konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej

obrazek:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Redaktorzy naukowi serii „Polityka w kulturze” ogłaszają trzecią edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską poświęconą filozofii społeczno-politycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: jgrygienc@umk.pl.

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej refleksji filozoficznej nad zagadnieniami społeczno-politycznymi oraz promowanie dorobku naukowego polskich autorów podejmujących tę tematykę. Do konkursu kwalifikowane będą zarówno autorskie analizy filozoficzne problemów społeczno-politycznych, jak i oryginalne rozważania z zakresu historii filozofii i historii idei.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w serii „Polityka w kulturze”.

Termin zgłaszania prac upływa 31 października 2020 roku

 


Zasady konkursu:

 1. pracę do konkursu zgłosić mogą: Autor rozprawy, jej promotor w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz kierownik jednostki nadającej stopień,
 2. do konkursu kwalifikowane będą prace niezależnie od terminu ich obrony,
 3. dokumentacja niezbędna do złożenia pracy do konkursu obejmuje:
  • pismo zawierające zgłoszenie,
  • uzasadnienie zgłoszenia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora na podstawie zgłaszanej rozprawy,
  • jeden egzemplarz pracy doktorskiej w formie drukowanej oraz jej wersję elektroniczną na nośniku danych,
  • recenzje pracy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora,
 4. wszelkie dokumenty przesyłać należy na adres Instytutu Filozofii UMK (ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Konkurs: Polityka w kulturze”,
 5. prace oceniała będzie kapituła konkursowa w składzie:
  • Prof. dr hab. Adam Chmielewski           (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Marek N. Jakubowski        (UMK w Toruniu)
  • Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska       (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. dr hab. Andrzej Szahaj – przewodniczący         (UMK w Toruniu)
  • dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK                           (UMK w Toruniu).

pozostałe wiadomości