Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

XXXIII edycja Olimpiady Filozoficznej

obrazek:

Znamy już tematy prac pisemnych etapu szkolnego!

 

 1. Kiedy i w jaki sposób demokracja może prowadzić do populizmu? (opiekun naukowy: prof. dr hab. Agnieszka Nogal)
 2. Ustosunkuj się do rozważań nad problemem winy autorstwa Karla Jaspersa (opiekun naukowy: dr Paweł Wójs)
 3. Czy za pomocą wyobraźni można poznać świat? Wyobraźnia jako władza poznawcza w filozofii i kognitywistyce (opiekun naukowy: dr Katarzyna Kuś)
 4. Sztuka współczesna wobec zagrożenia klimatycznego (opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Salwa)
 5. Czy i w jaki sposób, Twoim zdaniem, można zastosować koncepcję zła rozwiniętą w filozofii Leszka Kołakowskiego do  takich zjawisk, jak współczesna pandemia korona wirusa? (opiekun naukowy: prof. dr hab. Barbara Markiewicz; prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.waw.pl)
 6. Czy fikcja może być prawdziwa? (opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłowski)
 7. Status moralny robotów. Kiedy wyłączenie maszyny byłoby morderstwem? (opiekun naukowy: dr Emilia Kaczmarek)
 8. Czy głupota jest brakiem mądrości? Rozpatrz problem w odwołaniu do znanych ci koncepcji filozoficznych (opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdrenka)
 9. Czas, wieczność i stworzenie świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej (opiekun naukowy dr hab. Tomasz Tiury)
 10. Szczęście i cel życia ludzkiego według myślicieli starożytnych i średniowiecznych (opiekun naukowy:  prof. dr hab. Krzysztof Łapiński)
 11. Czy zgadzasz się z twierdzeniem Romana Ingardena, że „gdyby nie istniały żadne wartości pozytywne i negatywne oraz zachodzące między nimi związki […], wtedy w ogóle nie mogłaby istnieć żadna prawdziwa odpowiedzialność…”?  (z okazji 50 rocznicy śmierci; opiekun naukowy: prof. dr hab. Paweł Łuków)
 12. Czy polityka jest racjonalna? Rozwiń temat w odniesieniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych (opiekun naukowy: dr hab. Rafał Wonicki)

Zapraszamy do zakładki popularyzacja.

pozostałe wiadomości