Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

"Filozofia Karla Jaspersa i jej recepcja"

obrazek:

Publikacja polskiego przekładu trzytomowego, najważniejszego dzieła filozoficznego Jaspersa w Wydawnictwie Naukowym UMK jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla polskiej filozofii, ale również dla polskiej kultury. Wydarzenie to zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą śmierci filozofa. To dwa istotne powody dla zorganizowania międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej recepcji filozofii Jaspersa w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.
Konferencja ma służyć integracji środowiska badaczy filozofii Jaspersa, wymianie doświadczeń i rezultatów prowadzonych badaniach. Będzie też okazją do popularyzacji prowadzonych w różnych ośrodkach przedsięwzięć oraz efektów dotychczasowych prac (zarówno badań naukowych jak i przedsięwzięć translatorskich).

Zapraszamy do w udziału w konferencji!

Tytuł i abstrakt prosimy przesłać do 15 lutego 2020.
Język referatów: niemiecki, polski, angielski.

W sprawach szczegółowych pomocą będzie służył prof. Krzysztof Wawrzonkowski, sekretarz konferencji
(e-mail: kwawrzonkowski@umk.pl).

pozostałe wiadomości