Instytut Filozofii

Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl

Nowy tom w serii "Klasyka filozofii"

Zdjęcie ilustracyjne

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazał się Esej o naturze naszych uczuć i afektów wraz z przykładami działania zmysłu moralnego (1728) Francisa Hutchesona (1694-1746) w przekładzie i opracowaniu naukowym Justyny van den Abbeel i Adama Grzelińskiego. Polska edycja tego dzieła została przygotowana w ramach grantu NPRH "Filozofia brytyjska XVII i XVIII wieku"

 

 

Esej o naturze naszych uczuć i afektów  oraz Przykłady działania zmysłu moralnego to obok Badań dotyczących pochodzenia naszych idei piękna i cnoty najważniejsze dzieła Francisa Hutchesona (1694–1746), klasyka oświeceniowej filozofii brytyjskiej. Przedstawia on w nich wpisującą się w szkołę emotywizmu  etycznego koncepcję zmysłu moralnego, której bezpośrednich inspiracji można doszukiwać się w myśli Anthony’ego Ashleya Coopera Shaftesbury’ego i którą rozwijali później najwięksi filozofowie epoki: Adam Smith oraz David Hume. Jednym z centralnych motywów jego filozofii jest przekonanie o powszechnej ludzkiej życzliwości, zaś obie prezentowane w niniejszym tomie prace zawierają argumentację na rzecz owego poglądu, stanowiąc przy tym swoisty podręcznik cnotliwego życia.

Prace nad przygotowaniem i opracowaniem przekładu realizowane były w ramach grantu NPRH "Filozofia XVII i XVIII wieku" (Uniwersalia 2.2.), obejmującego wydanie pierwszych tłumaczeń dziesięciu tomów dzieł filozofii nowożytnej, dotychczas niedostępnych po polsku:

Thomas Hobbes, "Elementy prawa naturalnego i politycznego"

John Locke, "Kwestie dotyczące prawa natury i inne pisma"

John Locke, "Racjonalność chrześcijaństwa"

Anthony Ashley Cooper Shaftesbury "Sensus communis. Badania dotyczące cnoty i zasługi"

Anthony Collins, "Esej o wolnomyślicielstwie"

John Toland, "Chrześcijaństwo bez tajemnic"

Richard Burthogge "Pisma filozoficzne"

Richard Collier, "Clavis universalis"

W przedsięwzięciu biorą udział: Adam Grzeliński (kierownik grantu), Dariusz Kucharski, Monika Michałowska, Alicja Pietras, Justyna Van den Abbeel, Krzysztof Wawrzonkowski, Bartosz Żukowski.

 

 

pozostałe wiadomości