Katedra Logiki

ul. Stanisława Moniuszki 16/20
87-100 Toruń
pokaż miejsce
Sekretariat: Collegium Minus, „Harmonijka”
ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 313
87-100 Toruń
Kontakt

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Historia Katedry Logiki

Historia Katedry Logiki jest długa, tak długa jak historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Można przyjąć, że jej korzenie sięgają Pierwszej Katedry Filozofii, założonej 1 października 1945 r. przez prof. Tadeusza Czeżowskiego na Wydziale Humanistycznym. W roku 1951 Pierwsza Katedra Filozofii została przekształcona w Katedrę Logiki. Kierował nią nadal prof. Czeżowski aż do roku 1960. Przez następne pięć lat opiekę nad Katedrą sprawował prof. T. Szczurkiewicz. W lutym 1966 roku kierowanie Katedrą powierzono prof. Leonowi Gumańskiemu, który sprawował tę funkcję do maja 1991 r.

W tym czasie — w dobie tworzenia instytutów — na osiem lat Katedra straciła samodzielność organizacyjną. W roku 1976, decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Katedrę Filozofii i Myśli Społecznej oraz Katedrę Logiki przekształcono w Instytut Nauk Społecznych. Na bazie tych dwóch katedr utworzono w INS cztery zakłady: Etyki, Filozofii, Logiki i Socjologii (w INS istniał również Zakład Nauk Politycznych, który powstał ze zlikwidowanego Międzywydziałowego Studium Nauk Politycznych).

W roku 1984 Zakład Logiki wyszedł z INS, stając się ponownie samodzielną katedrą. Z końcem roku akademickiego 1990/1991 na emeryturę przeszedł prof. Gumański, a w następnym roku akademickim kuratorem Katedry był prof. J. Pawlak, ówczesny dyrektor Instytutu Filozofii. W październiku 1992 roku kierownikiem Katedry Logiki został prof. Jerzy Perzanowski. Sprawował tę funkcję do czerwca 2003 r. Następnie kuratorem Katedry do lipca 2005 r. został prof. W. Wojdyło, dziekan Wydziału Humanistycznego.

Dnia 1 września 2003 r. z Katedry Logiki została wyodrębniona inna samodzielna jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego — Zakład Logiki i Semiotyki. Do tego zakładu przeszli wszyscy pracownicy Katedry poza prof. J. Perzanowskim (w latach 2003–2005 również wszyscy nowi pracownicy byli zatrudniani w tym zakładzie). Od dnia 1 lipca 2005 r. Zakład został ponownie połączony z Katedrą, a kierownictwo całości powierzono Andrzejowi Pietruszczakowi.

Od 1 października 2019 kierownikiem Katedry Logiki jest Tomasz Jarmużek.

Od 1 października 2012 r. w Katedrze Logiki istniały dwa zakłady: Zakład Logiki Filozoficznej i Zakład Semiotyki Logicznej.

W związku ze zmianami strukturalnymi na UMK, od 1 października 2019 Katedra Logiki stała się częścią Instytutu Filozofii. Wydział przyjął nazwę: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Logiki

Po okresie zatrudnienia w KL podano obecne lub posiadane przed odejściem z KL stopnie, stanowiska i pełnione funkcje

Kierownicy Katedry Logiki

 • prof. dr hab. Tadeusz Czeżowski, 1945–1960, profesor zwyczajny, kierownik 1945–1960
 • prof. dr hab. Leon Gumański, 1957–1991 i em. ½ etatu 1991–1996, profesor zwyczajny, kierownik 1966–1991
 • prof. dr hab. Jerzy Perzanowski, 1992–2004, profesor zwyczajny, kierownik 1992–2003
 • prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak, 1980– , profesor zwyczajny, kierownik 2005–2019 (kierownik Zakładu Logiki i Semiotyki 2003–2005, kierownik Zakładu Logiki Filozoficznej 2012–2019)
 • dr hab. Tomasz Jarmużek, 2004– , profesor UMK, kierownik 2019–

Pozostali pracownicy Katedry Logiki

 • dr Mat Carmody, 2002–2003, adiunkt
 • prof. Wiesław Dziobiak, 1974–1977, mgr, asystent
 • dr Tadeusz Gawrysiak, 1970–1971 i 1973–1987, adiunkt
 • dr Cezary Gorzka, 1982–2005, starszy wykładowca (1991–2003 adiunkt)
 • dr hab. Rafał Gruszczyński, 2005– , profesor UMK
 • doc. dr Franciszek Indan, 1945–1946, mgr, starszy asystent
 • dr Mateusz Klonowski, 2020– , asystent
 • dr Andrzej Koczorowski, 1988–1990, mgr, asystent
 • dr Tomasz Komendziński, 1984–1991, mgr, starszy asystent
 • dr Wacław Kubik, 1955–1988, adiunkt
 • mgr Skarbimir Kwiatkowski, 1996–2004, asystent
 • prof. dr hab. Jacek Malinowski, 1996–2014, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Semiotyki Logicznej 2012–2014
 • dr Henryk Moese, 1946–1951 i 1957–1982, adiunkt
 • dr hab. Krystyna Mruczek-Nasieniewska, 2003– , profesor UMK
 • dr hab. Marek Nasieniewski, 1994– , profesor UMK, kierownik Zakładu Semiotyki Logicznej 2014–2019, z-ca Dyr. IF 2019-
 • dr Maciej Nowicki, 2000–2014, adiunkt
 • prof. Sergei Odintsov, 1999–2000, dr, adiunkt
 • dr hab. Rafał Palczewski, 2006– , prof. UMK
 • doc. dr Sławomir Rogowski, 1963–1970, docent
 • prof. dr hab. Janusz Sztumski, 1955–1959, mgr, starszy asystent
 • mgr Konrad Turzyński, 1977–1979 i 1989–1996, asystent
 • prof. dr hab. Max Urchs, 1994–1999, profesor nadzwyczajny
 • prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, 1950–1953, mgr, asystent