Katedra Logiki

ul. Stanisława Moniuszki 16/20
87-100 Toruń
pokaż miejsce
Sekretariat: Collegium Minus, „Harmonijka”
ul. Fosa Staromiejska 1a, p. 313
87-100 Toruń
Kontakt

obrazek nr 1 obrazek nr 2

Działalność wydawnicza

Czasopisma naukowe

W Katedrze Logiki redagowany jest, wydawany przez UMK, międzynarodowy kwartalnik Logic and Logical Philosophy. Kwartalnik redagują Rafał Gruszczyński, Marek Nasieniewski i Andrzej Pietruszczak. Sekretarzem redakcji jest Krystyna Mruczek-Nasieniewska.

Logic and Logical Philosophy znajduje się m.in. na następujących listach i bazach czasopism: Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index (Master Journal List), EBSCO, SCOPUS,  ERIH PLUS i CEJSH.

Logic and Logical Philosophy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy rozporządzenia ministra z dnia 31 lipca 2019 r. (nowa wersja: 18.12.2019) prace opublikowane w LLP otrzymują 100 punktów.

 

Książki