Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Derradr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filozofii Praktycznej, Instytut Filozofii

tel.: +48-56-611-3617
e-mail: aleksandra.derra@umk.pl
www: http://www.aleksandra.derra.eu
ORCID: 0000-0003-2194-7597

Zainteresowania:
współczesna filozofia nauki, studia nad nauką i technologią (STS), problem płci w teoriach naukowych i w instytucjach naukowych, krytyczna analiza neuronauk, ucieleśnienie w naukach kognitywnych, współczesne teorie feministyczne

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/22 odbywają się we wtorki od 15.15 do 16.45 na platformie Teams; login: aldewicz@o365.umk.pl. Zachęcam do wcześniejszego umówienia się, także za pośrednictwem pooczty elektronicznej: aleksandra.derra @umk.pl. Możliwe są wciąż spotkania kontaktowe, po wcześniejszym ustaleniu, które odbywają się w sali 312, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, tzw. "Harmonijka".

Consultations in the winter semester 2021/22 take place on Tuesdays from 15.15 to 16.45 on the Teams platform; login: aldewicz@o365.umk.pl. I encourage everyone to make an appointment in advance, also via e-mail: aleksandra.derra @ umk.pl. Contact meetings are still possible, after prior arrangement, and are taking place in room 312, Faculty of Philosophy and Social Sciences, the so-called "Harmonica".


Bibliografia