Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Najnowsze publikacje książkowe

Ewa Bińczyk. Epoka człowieka: retoryka i marazm antropocenu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 2018

https://ksiegarnia.pwn.pl/Epoka-czlowieka,749367363,p.html

Zbigniew Nerczuk. Wokół sofistyki. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4128/wokol-sofistyki

Marcin Jaranowski. Rekonstrukcja zła: etyczne aspekty opresji w świetle refleksji “ocalonych”. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2015.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3345/rekonstrukcja-zla-etyczne-aspekty-opresji-w-swietle-refleksji-ocalonych

Krzysztof Abriszewski. Kulturowe funkcje filozofowania. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2013

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2988/kulturowe-funkcje-filozofowania

Aleksandra Derra. Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013.

https://scholar.com.pl/en/books/1414-kobiety-w-nauce–problem-plci-we-wspolczesnej-filozofii-nauki-i-w-praktyce-badawczej.html

Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski, Marcin Zdrenka T. Sześć cnót mniejszych. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2012 (wyd. 1), 2019 (wyd. 2)

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2426/szesc-cnot-mniejszych

Abriszewski Krzysztof, Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: 2012.

https://universitas.com.pl/produkt/2608/Poznanie-zbiorowosc-polityka-Analiza-teorii-aktora-sieci-Bruno-Latoura

Ewa Bińczyk. Technonauka w społeczeństwie ryzyka: filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2012.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2569/technonauka-w-spoleczenstwie-ryzyka-filozofia-wobec-niepozadanych-nastepstw-praktycznego-sukcesu-nauki

Aleksandra Derra. Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2314/odslonic-tajemnice-znaczenia-eseje-z-filozofii-jezyka

Abriszewski Krzysztof, Wszystko otwarte na nowo: Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2010.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2270/wszystko-otwarte-na-nowo-teoria-aktora-sieci-i-filozofia-kultury

Zbigniew Nerczuk. Miarą jest każdy z nas: projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2009.

https://wydawnictwo.umk.pl/en/products/2065/miara-jest-kazdy-z-nas-projekt-zwolennikow-zmiennosci-rzeczy-w-platonskim-teajtecie-na-tle-mysli-sofistycznej

Abriszewski Krzysztof. Poznanie, zbiorowość, polityka: analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: 2008

https://universitas.com.pl/produkt/2608/Poznanie-zbiorowosc-polityka-Analiza-teorii-aktora-sieci-Bruno-Latoura

Marcin Jaranowski. Transcendencja jako ocalenie: Søren Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej. Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos: 2007

https://hatteria.pl/pl/filozofia-religia-i-religioznawstwo/474-transcendencja-jako-ocalenie-soren-kierkegaard-a-problem-teologii-postmodernistycznej-marcin-jaranowskizaklad-wydawniczy-nomos9788360490365.html

Zbigniew Nerczuk. Sztuka a prawda: problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 2002. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2701/sztuka-a-prawda-problem-sztuki-w-dyskusji-miedzy-gorgiaszem-a-platonem