Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Najnowsze prace zbiorowe i redagowane

Niewidzia(l)ne. Kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redakcja naukowa Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, seria: SCIENTIA-UNIVERSITAS-MEMORIA III.

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5237/niewidzialne-kobiety-i-historia-uniwersytetu-mikolaja-kopernika-w-toruniu

Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy. Redakcja naukowa Marzena Adamiak, Aleksandra Derra i Witold Wachowski. Toruń 2020. ISBN 978-83-944622-8-4.

http://avant.edu.pl/teor-fem

Humanistyka (pół)peryferii / red. K. Abriszewski, A. F. Kola, J. Kowalewski. Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: 2016

Andrzej W. Nowak, Krzysztof Abriszewski, Michał Wróblewski. Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: 2016

https://www.empik.com/czyje-leki-czyja-nauka-struktury-wiedzy-wobec-kontrowersji-naukowo-spolecznych-nowak-andrzej-w-abriszewski-krzysztof-wroblewski-michal,p1129980721,ksiazka-p

Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2015

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3677/horyzonty-konstruktywizmu-inspiracje-perspektywy-przyszlosc

Studia nad nauką oraz technologią. Wybór tekstów, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, seria „Polityka w kulturze”.

https://wydawnictwo.umk.pl/en/products/3327/studia-nad-nauka-i-technologia-wybor-tekstow

Koncepcje i problemy filozofii zła /red. Nauk. Ryszarda Wiśniewski, Marcin Jaranowski. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 2009

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/2299/koncepcje-i-problemy-filozofii-zla