Kontaktul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3666
e-mail: filozofia@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Pracownicy

dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Myślenie z rozmachem o wizjonerskiej lewicy, postpracy i uniwersalnej emancypacji : na marginesie rozważań Nicka Srniceka i Alexa Williamsa.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 175-203

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zatarte ślady kobiet (na) filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 17-37

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


3/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Kola Anna M., Piasek Wojciech.

Tytuł oryginału: Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : wprowadzenie.

Tytuł całości: Niewidzia(l)ne, kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 7-15

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku / Rosi Braidotti ; przeł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Teorie feministyczne, tradycje i perspektywy / pod red. Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 23-48, streszcz. ang.

Seria: (Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej. Wydanie specjalne)

Uwagi: Toż w: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Vol. 11 no. 3 2020. S. 1-25.

Uwagi: Bibliogr.


5/126


Autorzy: Adamiak Marzena, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Teorie feministyczne : tradycje i perspektywy.

Tytuł całości: Teorie feministyczne, tradycje i perspektywy / pod red. Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 9-20, streszcz. ang.

Seria: (Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej. Wydanie specjalne)

Uwagi: Toż w: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Vol. 11 no. 3 2020. S. 1-12.

Uwagi: Bibliogr.


6/126


Autorzy: Adamiak Marzena, Derra Aleksandra, Wachowski Witold.

Tytuł oryginału: Teorie feministyczne : tradycje i perspektywy / pod red. Marzeny Adamiak, Aleksandry Derry i Witolda Wachowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 332 s., streszcz. ang.

Seria: (Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej. Wydanie specjalne)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


7/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Kola Anna M., Piasek Wojciech.

Tytuł oryginału: Niewidzia(l)ne : kobiety i historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Aleksandra Derra, Anna M. Kola, Wojciech Piasek.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 262 s., il., tab., wykr.

Seria: (Scientia, Universitas, Memoria ;2)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Holobionts, symbiosis and new narratives for the troubled times of Donna Haraway's Chthulucene.

Czasopismo: Analiza i Egzystencja

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 50

Opis fizyczny: S. 79-93

Uwagi: Recenzja książki: Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene / Donna J. Haraway. Durham 2016.
Uwagi: Toż w j. pol.: "Twórzmy relacje, a nie dzieci" : wspólne życie na zniszczonej planecie w Chthulucenie Donny Haraway. - Avant Vol. 8 no. 3 2018 S. 215-228.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/aie


9/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku / Rosi Braidotti ; przeł. Aleksandra Derra.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-25

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/avant

Punktacja MNiSW: 40.000


10/126


Autorzy: Adamiak Marzena, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Teorie feministyczne : tradycje i perspektywy.

Tytuł równoległy: Feminist theories : traditions and perspectives.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-12, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/avant

Punktacja MNiSW: 40.000


11/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Waloch Natalia.

Tytuł oryginału: Matka to nie człowiek / z Aleksandrą Derrą rozm. przepr. Natalia Waloch.

Czasopismo: Wysokie Obcasy Extra

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (92)

Opis fizyczny: S. 118-119

Uwagi: Cykl wywiadów: Szkoła filozofów.


12/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Waloch Natalia.

Tytuł oryginału: Nienazwane nie istnieje / z filozofką Aleksandrą Derrą rozm. przepr. Natalia Waloch.

Czasopismo: Wysokie Obcasy Extra

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (93)

Opis fizyczny: S. 112-113

Uwagi: Cykl wywiadów: Szkoła filozofów.


13/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Waloch Natalia.

Tytuł oryginału: Twórzmy relacje, nie dzieci / z filozofką Aleksandrą Derrą rozm. przepr. Natalia Waloch.

Czasopismo: Wysokie Obcasy Extra

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 3 (94)

Opis fizyczny: S. 118-119

Uwagi: Cykl wywiadów: Szkoła filozofów.


14/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Waloch Natalia.

Tytuł oryginału: Co wiedzą nasze ciała / z filozofką Aleksandrą Derrą rozm. przepr. Natalia Waloch.

Czasopismo: Wysokie Obcasy Extra

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 4 (95)

Opis fizyczny: S. 118-119

Uwagi: Cykl wywiadów: Szkoła filozofów.


15/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Waloch Natalia.

Tytuł oryginału: Zmienna codzienność / z filozofką Aleksandrą Derrą rozm. przepr. Natalia Waloch.

Czasopismo: Wysokie Obcasy Extra

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 5-6 (96)

Opis fizyczny: S. 118-119

Uwagi: Cykl wywiadów: Szkoła filozofów.


16/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Studia nad nauką i technologią.

Tytuł całości: Metodologia nauk. Cz. 2 : Typy nauk / red. Stanisław Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo KUL : 2019

Opis fizyczny: S. 383-399

Seria: (Dydaktyka Filozofii ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Gender sensitive philosophy of science meets radical constructivismus.

Tytuł całości: Radikaler Konstruktivismus, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010) / Hrsg.: Theo Hug, Josef Mitterer, Michael Schorner.

Adres wydawniczy: Innsbruck, Innsbruck University Press : 2019

Opis fizyczny: S. 175-187

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene / Donna J. Haraway. Durham 2016.

Czasopismo: Frontiers : a journal of women studies

Rocznik: 2019

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. [1-4]

Uwagi: RECENZJA
Uwagi: Dokument elektroniczny

Impact Factor: 0.302

Punktacja MNiSW: 20.000


19/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Mechanika kwantowa, dyfrakcja i niedosyt filozoficzny : nowy materializm feministyczny Karen Barad w kontekście studiów nad nauką i technologią.

Tytuł równoległy: Quantum mechanics, diffraction, and philosophical hunger : Karen Barad's new feminist materialism in the context of science and technology studies.

Tytuł całości: Feministyczne nowe materializmy, usytuowane kartografie / red. Olga Cielemęcka, Monika Rogowska-Stangret.

Adres wydawniczy: Lublin, e-naukowiec : 2018

Opis fizyczny: S. 129-149, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Łuka Alicja, Sak Wojciech.

Tytuł oryginału: Urojenia płciowe : jak dzięki naszym umysłom, społeczeństwu i neuroseksizmowi powstają różnice między kobietami a mężczyznami / Cordelia Fine ; wstęp i oprac. nauk. Aleksandra Derra ; przekł. A. Derra, Alicja Łuka i Wojciech Sak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 398 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - A. Derra: 50]

Uwagi: Bibliogr. s. 337-381.

Punktacja MNiSW: 50.000


21/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wyjaśniamy czy utrzymujemy status quo? Teorie o "głęboko zakorzenionych" różnicach płciowych jako samospełniająca się przepowiednia / Cordelia Fine ; przeł. Aleksandra Derra.

Tytuł równoległy: Explaining, or sustaining, the status quo? The potentially self-fulfilling effects of "hardwired" accounts of sex differences.

Czasopismo: Praktyka Teoretyczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28 nr 2

Opis fizyczny: S. 171-189, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Filozofie plastyczności i przygodności

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/prt

Punktacja MNiSW: 10.000


22/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Neuroseksizm w działaniu, czyli jak nauka może wspierać lub obalać stereotypy na temat płci.

Tytuł równoległy: Neurosexism in action : how science supports or belies sex stereotypes.

Czasopismo: Praktyka Teoretyczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28 nr 2

Opis fizyczny: S. 163-170, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Filozofie plastyczności i przygodności

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/prt

Punktacja MNiSW: 10.000


23/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ideologia seksualna a opis fenomenologiczny : feministyczna krytyka Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty'ego / Judith Butler ; przeł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Główne problemy współczesnej fenomenologii / red. nauk. Jacek Migasiński, Marek Pokropski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 568-584

Punktacja MNiSW: 10.000


24/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: O kłopotliwej podmiotowości w styranizowanym chwilą świecie : na marginesie książki Thomasa H. Eriksena.

Tytuł całości: Graszewicz.com, media, komunikacja, kultura / pod red. Dominika Lewińskiego, Kariny Stasiuk-Krajewskiej, Romana Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 69-88

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ruch Filozoficzny : kwartalnik. T. 73 nr 2 / red. numeru Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 142 s.


26/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sztuczna natura, czyli naukowe modyfikowanie świata : Donny Haraway opowieść o naukach biologicznych.

Tytuł całości: Współczesne problemy socjologii wiedzy, w 80-lecie Ideologii i utopii Karla Mannheima / red. Tomasz Michał Korczyński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne : 2017

Opis fizyczny: S. 143-162

Uwagi: Przedruk z: Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej / Aleksandra Derra. Warszawa 2013. S. 176-204.


27/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: "Twórzmy relacje, a nie dzieci" : wspólne życie na zniszczonej planecie w Chthulucenie Donny Haraway.

Tytuł równoległy: "Make kin, not babies" : living together on a damaged planet in the Chthulucene of Donna Haraway.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 8 no. 3

Opis fizyczny: S. 215-228, streszcz. ang.

Uwagi: Artykuł recenzyjny książki: Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene / Donna J. Haraway. Durham 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26913/80302017.0112.0013

Punktacja MNiSW: 6.500


28/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Bomastyk Michał.

Tytuł oryginału: Równość, heterogeniczność, wielowymiarowość : feministyczne interwencje w filozofię nauki.

Tytuł równoległy: Equality, heterogeneity, multi-dimensionality : feminists' interventions in the philosophy of science.

Czasopismo: Filo-Sofija : rocznik Komisji Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 17 nr 2

Opis fizyczny: S. 107-121, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


29/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Choroba jako problem feministyczny : płeć w badaniach biologicznych.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzno-Literacki

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (46)

Opis fizyczny: S. 307-323, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Oszaleć można z tym ciałem.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzno-Literacki

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (46)

Opis fizyczny: S. 457-471

Uwagi: Recenzja książki: Ciało - poza Innością i Tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej / Monika Rogowska-Stangret. Gdańsk 2016.

Punktacja MNiSW: 5.000


31/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Is the integration of the philosophical perspective and the scientific views possible? The post-Wittgensteinian need for theoretical re-formulations.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 73 nr 2

Opis fizyczny: S. 47-58

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


32/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Meandry biologii płci : badania feministyczne poza podziałem na sex i gender.

Tytuł równoległy: The meanders of the biology of sex : feminist research beyond the sex/gender division.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (166)

Opis fizyczny: S. 13-35, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 15.000


33/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Naukowy seksizm nasz powszedni.

Czasopismo: Zadra : pismo feministyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1-2 (70-71)

Opis fizyczny: S. 12-14, il.


34/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Kobiety (w) filozofii : (de)konstruowanie tożsamości dziedziny po interwencji feministycznej.

Tytuł całości: (Nie)chciana tożsamość / red. nauk. Katarzyna Lewandowska [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 153-173

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Język a zmiana społeczna / Quentin Skinner ; tł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Quentin Skinner, metoda historyczna i wolność republikańska / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 39-59

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Punktacja MNiSW: 2.000


36/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Między samokolonizacją a wykluczeniem : filozoficzne fantazje o kobiecie uprawiającej filozofię : na marginesie prac Michèle Le Doeuff.

Czasopismo: Czas Kultury

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 32 nr 4

Opis fizyczny: S. 138-145

Uwagi: Wersja ang.: Between self-colonization and exclusion : philosophical fantasies of a woman practising philosophy : in the margins of the work of Michèle Le Doeuff. - Czas Kultury/English no. 4 2016. S. 78-99.

Punktacja MNiSW: 12.000


37/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przemilczane i zapomniane : o zjawisku Matyldy, czyli systemowym umniejszaniu roli kobiet w nauce.

Czasopismo: Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 29 nr 1

Opis fizyczny: S. 203-220, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12887

Punktacja MNiSW: 12.000


38/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Obcość, różnorodność, niepoznawalność i inne ryzykowne sprawy.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (11)

Opis fizyczny: S. 78-80

Uwagi: Omówienie książki: Ciało - poza Innością i Tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej / Monika Rogowska-Stangret. Gdańsk 2016.


39/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Koprowicz Agata, Wachowski Witold.

Tytuł oryginału: Feminizm jako interwencje / red. tomu Aleksandra Derra, Agata Koprowicz, Witold Wachowski.

Tytuł równoległy: Feminism as interventions.

Adres wydawniczy: Dublin, Ośrodek Badań Filozoficznych : 2015

Opis fizyczny: 224 s., il.

Seria: (Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej ;vol. 6 no. 1)


40/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy nauka i technologia nie lubią kobiet, czyli o interwencjach feministycznej filozofii nauki : studium przypadków Barbary McClintok i Rosalind Franklin.

Tytuł całości: Filozofia, etyka, ekologia, profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze / pod red. Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 247-263

Uwagi: Pierwodruk w: Kultura Współczesna nr 1 (81) 2014 S. 134-149.


41/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Od empiryzmu do konstruktywizmu : główne idee, tezy oraz nurty feministycznej filozofii nauki.

Tytuł całości: Horyzonty konstruktywizmu, inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 233-258, streszcz. ang.

Uwagi: Przedr. zm. i przered. z: Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej / A. Derra. Warszawa 2013. S. 52-81.


42/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra, Grygieńć Janusz.

Tytuł oryginału: Horyzonty konstruktywizmu : inspiracje, perspektywy, przyszłość / red. nauk. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra, Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 522 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 461-509. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Innowacje genderowe : studium przypadku : nauka : genetyka różnicowania płciowego / Londa Schiebinger, Inés Sánchez de Madariaga, Ineke Klinge, Martina Schraudner ; przekł. Aleksandra Derra.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 27-39, il.

Uwagi: 10.12849/50302014


44/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: The human dream of power : the portrait of science as a conceptual heritage of the modern era.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 40-61

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12849/50302014

Punktacja MNiSW: 13.000


45/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Kurdubska Natalia.

Tytuł oryginału: Czy feminizm zmienił naukę? / Londa Schiebinger ; przekł. Aleksandra Derra i Natalia Kurdubska.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 21-26

Uwagi: 10.12849/50302014

Punktacja MNiSW: 13.000


46/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Feminizm : tworzenie poprzez zmianę.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 11-15

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12849/50302014

Punktacja MNiSW: 13.000


47/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Cheładze Emilia, Józefowicz Magdalena, Nikadon Jan, Szmytke Magdalena, Walaszczyk Olga, Wojciechowski Jakub.

Tytuł oryginału: Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem? / Tom Ziemke ; przekł.: Emilia Cheładze, Magdalena Józefowicz, Jan Nikadon, Magdalena Szmytke, Olga Walaszczyk, Jakub Wojciechowski ; przekład przejrzała, popr. i przygot. do publikacji Aleksandra Derra.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 161-174, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


48/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nauka-bogini, naczelne i feminizm : prymatologia jako poszukiwanie natury człowieka.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 6 no. 3

Opis fizyczny: S. 179-206, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


49/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Laboratorium myślenia współczesnej humanistyki : na marginesie tekstu Izabelli Bukraby-Rylskiej.

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2 (86)

Opis fizyczny: S. 108-113

Uwagi: Tytuł numeru: Od animacji lektury do animacji kultury / koncepcja numeru i red. nauk. Roman Chymkowski.

Punktacja MNiSW: 11.000


50/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: The basic concepts of Fregean semantics : Frege as the father of the contemporary philosophy of language.

Czasopismo: Studia Semiotyczne. English Supplement

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 26

Opis fizyczny: S. 151-167

Uwagi: Oryg. w j. pol. w: Studia Semiotyczne T. 26 2007 S. 263-277.

Uwagi: Bibliogr.


51/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wittgenstein's later work's influence on the methods of language research.

Czasopismo: Studia Semiotyczne. English Supplement

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 27

Opis fizyczny: S. 305-328

Uwagi: Oryg. w j. pol. w: Studia Semiotyczne, T. 27, 2010, 353-373.

Uwagi: Bibliogr.


52/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Studia nad nauką i technologią : tradycje, usytuowanie oraz ilustracje.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 7-23

Seria: (Polityka w Kulturze)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Steven Shapin.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 369

Seria: (Polityka w Kulturze)


54/126


Autorzy: Hubbard Ruth, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nauka, władza, płeć (gender) : jak DNA stało się księgą życia / Ruth Hubbard ; przeł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 357-370

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


55/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Michel Callon.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 261

Seria: (Polityka w Kulturze)


56/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ludwik Fleck (1896-1961).

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 23

Seria: (Polityka w Kulturze)


57/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Donna Haraway.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 101

Seria: (Polityka w Kulturze)


58/126


Autorzy: Haraway Donna, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wiedza usytuowana : problem z nauką w feminizmie a przywilej przyjęcia częściowej, niepełnej perspektywy / Donna Haraway ; przeł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 103-137

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


59/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Bruno Latour.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 137-138

Seria: (Polityka w Kulturze)


60/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ruth Hubbard.

Tytuł całości: Studia nad nauką i technologią, wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 355

Seria: (Polityka w Kulturze)


61/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Studia nad nauką i technologią : wybór tekstów / red. nauk. Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 426 s.

Seria: (Polityka w Kulturze)

Punktacja MNiSW: 4.000


62/126


Autorzy: Horton Thomas E., Chakraborty Arpan, St. Amant Robert, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Afordancje dla robotów : krótki przegląd / Thomas E. Horton, Arpan Chakraborty, Robert St. Amant ; przekł. przejrz., popr. i zred. Aleksandra Derra.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 5 no. 1

Opis fizyczny: S. 133-150, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


63/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rozpaczliwa kultura wytwarzania sensu zdyscyplinowanym ciałem. Bez końca.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (5)

Opis fizyczny: S. 5-8, il.


64/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy nauka i technologia nie lubią kobiet?

Czasopismo: Kultura Współczesna

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (81)

Opis fizyczny: S. 134-149, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł numeru: Autarkia kultur peryferyjnych / koncepcja numeru i red. nauk. Roman Chymkowski, Błażej Popławski.

Punktacja MNiSW: 6.000


65/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Why has the queen of bees been the king for so long? A few reflections on the gender problem in science.

Tytuł całości: Ethics, society, politics, proceedings of the 35th International Ludwig Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 2012 / ed. by Hajo Greif and Martin Gerhard Weiss.

Adres wydawniczy: Berlin, De Gruyter Ontos : 2013

Opis fizyczny: S. 531-545

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;Vol. 20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


66/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przegląd Kulturoznawczy. Nr 1 (15) - 2 (16) / red. Ewa Bińczyk, Aleksandra Derra.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2013

Opis fizyczny: 190 s.

Uwagi: [Redakcja numerów czasopisma]


67/126


Autorzy: Latour Bruno, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Od wytwarzania do realności : Pasteur i fermentacja kwasu mlekowego / Bruno Latour ; tł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Nadzieja Pandory, eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką / Bruno Latour ; red. nauk. Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 149-185, tab.

Seria: (Polityka w Kulturze)


68/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2013

Opis fizyczny: 230, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 208-224. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


69/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czas wykraczania poza gen / Evelyn Fox Keller ; przekł. Aleksandra Derra [et al.].

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 217-233, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12849/40102013


70/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Owocne spotkanie nauk kognitywnych (CS) ze studiami nad nauką i technologią (STS).

Tytuł równoległy: A fruitful encounter between Cognitive Science and Science & Technology Studies.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 50-53, 313-316

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12849/40102013

Punktacja MNiSW: 4.000


71/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Pogmatwane ścieżki marginalizacji, czyli o języku, który może wykluczać i wyzwalać.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 76-80


72/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 5-9

Uwagi: 10.4467/20843860PK


73/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Molekularne poskramianie lęków, czyli o płci konstruowanej genetycznie.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 85-99, streszcz. ang.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 9.000


74/126


Autorzy: Szahaj Andrzej, Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: "Wszyscy dziś jesteśmy postmodernistami" / z profesorem Andrzejem Szahajem rozmawiają Ewa Bińczyk i Aleksandra Derra.

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (16)

Opis fizyczny: S. 142-147

Uwagi: 10.4467/20843860PK


75/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Dobre, złe, brzydkie : wizrunki młodych kobiet na rynku pracy / Christine Griffin ; tł. Aleksandra Derra.

Tytuł całości: Kultura i hegemonia, antologia tekstów szkoły z Birmingham / red. i wybór Michał Wróblewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 253-274

Seria: (Polityka w Kulturze)


76/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Frąckowiak Maciej, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wizualizacja i poznanie : zrysowywanie rzeczy razem / Bruno Latour ; przekł. Aleksandra Derra i Maciej Frąckowiak, przejrzał Krzysztof Abriszewski.

Czasopismo: Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 3 no. T

Opis fizyczny: S. 207-257

Uwagi: Bibliogr.


77/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej : o pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią.

Czasopismo: Etyka

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 45

Opis fizyczny: S. 119-132, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


78/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Odsłonić tajemnicę znaczenia : eseje z filozofii języka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 336 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 309-322

Punktacja MNiSW: 20.000


79/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: O historii jako dekonstruowaniu tożsamości : filozoficzny głos w dyskusji.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 19

Opis fizyczny: S. 158-162

Uwagi: Filozoficzny głos w dyskusji nad książką: "Współczesna francuska historia kobiet : dokonania - perspektywy - krytyka" / Maria Solarska, Maciej Bugajewski.


80/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Więckowska Katarzyna, Lorek-Jezińska Edyta.

Tytuł oryginału: O nomadyzmie, podmiotowości i cyborgu : z Rosi Braidotti rozmawiają Aleksandra Derra, Katarzyna Więckowska, Edyta Lorek-Jezieńska.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 227-234, il.


81/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ciało w krainie schizofrenicznego kapitalizmu : lekcja z Michela Foucaulta, Maurice'a Merleau-Ponty'ego i Rosi Braidotti.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzno-Literacki

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4 (32)

Opis fizyczny: S. 175-192

Punktacja MNiSW: 10.000


82/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Uwikłani w płeć : feminizm i polityka tożsamości / Judith Butler. Warszawa 2008.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 68 nr 1

Opis fizyczny: S. 173-179

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 4.000


83/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sprawa Hedfors, czyli o tym, co Ludwik Fleck robił w Buchenwaldzie : niechętnie przedstawiana historia pewnego oskarżenia.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 6 fasc. 2

Opis fizyczny: S. 175-180

Uwagi: Recenzja artykułu: Medical science in the light of Holocaust : departing from post-war paper by Ludwig Fleck / Eva Hedfors. Social Studies of Sciences 2008, R. 38 nr 2 S. 259-293.

Punktacja MNiSW: 8.000


84/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4 (130)

Opis fizyczny: S. 49-67

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


85/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nicht-dualisierende Redeweise und weibliche Subjektivität

Tytuł całości: Die dritte Philosophie, kritische Beiträge zu Josef Mitterers Non-Dualismus / hrsg. von Alexander Riegler und Stefan Weber.

Adres wydawniczy: Weilerswist, Velbrück Wissenschaft : 2010

Opis fizyczny: S. 215-227

Uwagi: Bibliogr.


86/126


Autorzy: Derra Aleksandra, Abriszewski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci / Bruno Latour; przekł.: Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2010

Opis fizyczny: 381 s.

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;t. 72)

Uwagi: Bibliogr. s. XXXV-XXXVI


87/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: How the category of embodiment transforms the problems of philosophy of the language : the case of understanding.

Tytuł całości: Language and world. P. 2: Signs, minds and actions / ed. by Volker Munz, Klaus Puhl, Joseph Wang.

Adres wydawniczy: Frankfurt, Ontos Verlag : 2010

Opis fizyczny: S. 235-242

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;Vol. 15)

Uwagi: Bibliogr.


88/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy wielość prowadzi do dowolności? O użytecznym wymiarze relatywizmu.

Tytuł całości: Relatywizm w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 11-24, streszcz. ang.

Seria: ("Czerwona Seria" Instytutu Filologii Polskiej UMCS ;26)

Uwagi: Bibliogr.


89/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ciało - kobieta - różnica w nomadycznej teorii podmiotu Rosi Braidotti

Tytuł całości: Terytorium i peryferia cielesności, ciało w dyskursie filozoficznym / pod red. Andrzeja Kiepasa i Elżbiety Struzik.

Adres wydawniczy: Katowice, Uniwersytet Śląski, Studio 29 : 2010

Opis fizyczny: S. 469-488, tab., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


90/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy racjonalność może być męska? : o języku nauki z perspektywy feministycznej.

Tytuł równoległy: Can there be a masculinist science? : from feminist perspective about the Language of Science.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia-Sociologia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 35 no. 2

Opis fizyczny: S. 169-188, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


91/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wittgenstein's category of use as a starting point for the theory of language.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 139-150

Uwagi: Numer anglojęzyczny czasopisma: Cognitive Science and Media in Education.

Punktacja MNiSW: 2.000


92/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Kobiety jako czynnik przemilczany : epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 19 nr 2

Opis fizyczny: S. 27-44, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


93/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem.

Czasopismo: Studia Semiotyczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 353-373

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


94/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rosi Braidotti : zaproszenie do nomadyzmu.

Tytuł całości: Podmioty nomadyczne, ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2009

Opis fizyczny: S. 7-12

Seria: (Filozofia w XXI wieku)


95/126


Autorzy: Braidotti Rosi, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Podmioty nomadyczne : ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti ; tł. Aleksandra Derra

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2009

Opis fizyczny: 306 s.

Seria: (Filozofia w XXI wieku)


96/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Naturalizm a fakty semantyczne : rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha.

Czasopismo: Analiza i Egzystencja

Rocznik: 2008

Szczegóły: Nr 7

Opis fizyczny: S. 89-108

Punktacja MNiSW: 4.000


97/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: The non-dualizing way of speaking and the female subjectivity problem.

Czasopismo: Constructivist Foundations

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 3 no. 3

Opis fizyczny: S. 209-213

Punktacja MNiSW: 2.000


98/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Explicit and implicit assumption in Noam Chomsky's theory of language.

Czasopismo: Forum Philosophicum

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 13 no. 1

Opis fizyczny: S. 83-101

Punktacja MNiSW: 4.000


99/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Jawne i ukryte filozoficzne założenia teorii języka Noama Chomsky'ego.

Czasopismo: Principia

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 50

Opis fizyczny: S. 145-164

Punktacja MNiSW: 8.000


100/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Lebensform as a Wittgensteinian way of understanding culture : theoretical perspectives for the (intercultural) dialogue.

Tytuł całości: Cultures : conflict - analysis - dialogue, proceedings of the 29. International Ludwig Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria 2006 / ed. by Christian Kanzian, Edmund Runggaldier.

Adres wydawniczy: Frankfurt, Ontos : 2007

Opis fizyczny: S. 33-42

Seria: (Publications of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


101/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Język i jego problematyczne właściwości w teorii Noama Chomsky'ego.

Tytuł całości: Modularność umysłu / pod red. Szymona Wróbla.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydaw. UAM : 2007

Opis fizyczny: S. 207-221

Seria: (Wokół Kompetencji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


102/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Philosophy at the crossroads : is it possible to love wisdom in the information age?

Tytuł całości: Philosophy of the information society, papers of the 30th International Wittgenstein Symposium, August 5-11 2007, Kirchberg am Wechsel / eds Herbert Hrachovec, Alois Pichler, Joseph Wang.

Adres wydawniczy: Kirchberg am Wechsel, Austrian Ludwig Wittgenstein Society : 2007

Opis fizyczny: S. 47-49

Seria: (Beiträge der Österreichischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft ;Bd. 15)

Uwagi: Philosophie der Informationsgesellschaft : Beiträge des 30. Internationalen Wittgenstein Symposiums, 5-11 August 2007, Kirchberg am Wechsel


103/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Hilary Putnam's philosophy in the battle for the rationality of religious discourse.

Czasopismo: Forum Philosophicum

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 12 no. 2

Opis fizyczny: S. 458-464

Uwagi: Rec. książki: Słowa i zbawienie : dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama / Piotr Sikora. Kraków 2004.


104/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Specyficzny kontekst społeczny i jego rola w teorii znaczenia późnego Wittgensteina.

Czasopismo: Kognitywistyka i Media w Edukacji

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 8 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 133-145, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


105/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Podstawowe pojęcia Fregowskiej semantyki : Frege jako ojciec współczesnej filozofii języka.

Czasopismo: Studia Semiotyczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 263-277

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


106/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Scepticism as a constructive philosophical approach : historical background, main theses, contemporary examples.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7-8

Opis fizyczny: S. 167-176, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


107/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy pojęcie podobieństwa ułatwia zrozumienie Wittgensteinowskiej kategorii reguły?

Tytuł całości: Podobieństwo / red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 81-88

Seria: (RRR Kognitywistyka ;2)

Punktacja MNiSW: 6.000


108/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Podstawowe cechy poprawnej teorii znaczenia w ujęciu Michaela Dummetta.

Tytuł całości: Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne / pod red. Urszuli M. Żegleń.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy "Duet" : 2006

Opis fizyczny: S. 86-110

Seria: (Rozprawy z Filozofii Współczesnej)

Punktacja MNiSW: 6.000


109/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Realizm versus antyrealizm semantyczny.

Tytuł całości: Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne / pod red. Urszuli M. Żegleń.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy "Duet" : 2006

Opis fizyczny: S. 33-60

Seria: (Rozprawy z Filozofii Współczesnej)

Punktacja MNiSW: 6.000


110/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rola pojęcia prawdy w teorii znaczenia : warunki prawdziwości versus warunki weryfikacji.

Tytuł całości: Teoria znaczenia Michaela Dummetta i jej konsekwencje metafizyczne / pod red. Urszuli M. Żegleń.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy "Duet" : 2006

Opis fizyczny: S. 61-85

Seria: (Rozprawy z Filozofii Współczesnej)

Punktacja MNiSW: 6.000


111/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Filozofia jako opis i terapia : propozycja Ludwiga Wittgensteina.

Czasopismo: Diametros : internetowy serwis filozoficzny (an online journal of philosophy)

Rocznik: 2006

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 1-12

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


112/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Deflacyjna teoria prawdy Paula Horwicha i jej trudności.

Czasopismo: Filozofia Nauki

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 14 nr 2

Opis fizyczny: S. 13-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


113/126


Autorzy: Bińczyk Ewa, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 179-194, abstr. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


114/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: The Wittgenstein idea of analysis as a base for constructive contemporary scepticism

Tytuł całości: Experience and analysis : papers of the 27th International Wittgenstein Symposium, August 8 - 14, 2004, Kirchberg am Wechsel (Austria) / ed. Johann C. Marek ; Maria E. Reicher

Adres wydawniczy: Vienna, ÖBV & HPT : 2005

Opis fizyczny: S. 98-100

Seria: (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ;34)


115/126


Autorzy: Adamiak Marzena, Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Feminizm na manowcach fundamentalizmu : problem kobiecej podmiotowości/tożsamości we współczesnej myśli feministycznej.

Tytuł całości: Fundamentalizm i kultury / pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 447-460

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


116/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu?

Czasopismo: Filozofia Nauki

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 11 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 133-141

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


117/126


Autorzy: Fish Stanley, Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Krytyczna samoświadomość albo czy możemy wiedzieć, co robimy ? / tł. Aleksandra Derra-Włochowicz

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 379-419

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


118/126


Autorzy: Fish Stanley, Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Antyprofesjonalizm / tł. Aleksandra Derra-Włochowicz

Tytuł całości: Interpretacja, retoryka, polityka, eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2002

Opis fizyczny: S. 277-321

Seria: (Horyzonty Nowoczesności ;T. 23)


119/126


Autorzy: Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Prawda w teorii znaczenia : warunki prawdziwości versus warunki weryfikacji : propozycja Michaela Dummetta.

Czasopismo: Principia

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 32-33

Opis fizyczny: S. 209-225

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


120/126


Autorzy: Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Późny Wittgenstein o prawdzie.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 59 nr 3

Opis fizyczny: S. 517-526

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


121/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nie bójmy się feminizmu!

Czasopismo: Undergrunt : pismo artystyczno-literackie

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 20-43


122/126


Autorzy: Putnam Ruth Anna, Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Traktowanie pragmatyzmu poważnie / Ruth Anna Putnam ; [tł. Aleksandra Derra-Włochowicz]

Tytuł całości: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama / pod red. Urszuli M. Żegleń

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 43-48, summ.


123/126


Autorzy: Warner Richard, Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Pragmatyzm i rozumowanie prawnicze / Richard Warner ; [tł. Aleksandra Derra-Włochowicz]

Tytuł całości: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama / pod red. Urszuli M. Żegleń

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 29-42, summ.


124/126


Autorzy: Künne Wolfgang, Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Putnama wariacje na temat prawdy / Wolfgang Künne ; [tł. Aleksandra Derra-Włochowicz]

Tytuł całości: Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama / pod red. Urszuli M. Żegleń

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 157-172, summ.

Uwagi: Bibliogr.


125/126


Autorzy: Derra Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy mówić, to coś wiedzieć? O teorii znaczenia Michaela Dummetta.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 1

Opis fizyczny: S. 139-155, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


126/126


Autorzy: Derra-Włochowicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: O kontrowersjach epistemologicznych w Toruniu : sprawozdanie z konferencji.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 57 nr 1

Opis fizyczny: S. 7-10

Uwagi: a